Cercador per objectius del Compromís

Fes clic sobre un dels Objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat per veure les Actuacions associades

1. Biodiversitat

 • 317
 • 318
 • 319
 • 320
 • 321
 • 322
 • 323
 • 324
 • 325
 • 326

2. Espai públic i mobilitat

 • 328
 • 329
 • 330
 • 331
 • 332
 • 333
 • 334
 • 335
 • 336
 • 337

3. Qualitat ambiental i salut

 • 339
 • 340
 • 341
 • 342
 • 343
 • 344
 • 345
 • 346
 • 347
 • 348

4. Ciutat eficient, productiva i d'emissions zero

 • 350
 • 351
 • 352
 • 353
 • 354
 • 355
 • 356
 • 357
 • 358
 • 359

5. Ús racionals dels recursos

 • 361
 • 362
 • 363
 • 364
 • 365
 • 366
 • 367
 • 368
 • 369
 • 370

6. Bon govern i responsabilitat social

 • 372
 • 373
 • 374
 • 375
 • 376
 • 377
 • 378
 • 379
 • 380
 • 381

7. Benestar de les persones

 • 383
 • 384
 • 385
 • 386
 • 387
 • 388
 • 389
 • 390
 • 391
 • 392

8. Progrés i desenvolupament

 • 394
 • 395
 • 396
 • 397
 • 398
 • 399
 • 400
 • 401
 • 402
 • 403

9. Educació i acció ciutadana

 • 405
 • 406
 • 407
 • 408
 • 409
 • 410
 • 411
 • 412
 • 413
 • 414

10. Resiliència i responsabilitat planetària

 • 416
 • 417
 • 418
 • 419
 • 420
 • 421
 • 422
 • 423
 • 424
 • 425

Cercador per organització

Totes les entitats que disposen d'un Pla d'Acció ordenades alfabèticament

Aethnic Associació de turisme Sostenible

Agrupació AuS (arquitectura i sostenibilitat)

ANTA. Asociación para el Fomento del I+D+I en Hostelería

Arquitectes Tècnics i Enginyers d´Edificació de Barcelona (CAATEEB)

Associació Catalana de Ciències Ambientals - ACCA

Associació Catalana Promotora de la Certificació Forestal - PEFC CATALUNYA

Associació per a la Prevenció d´Accidents de Trànsit - PAT

Associació Slow Food Barcelona Vázquez Montalbán

ATM Autoritat del Transport Metropolità de la Regió Metropolitana de Barcelona

Daniel Riquelme Guzmán (Indidogs)

Esteve Pharmaceuticals

FGC Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya

Green Building Council España (GBCe)

Gremi de tintorers i bugaders de Barcelona

Grup de Científics i Tècnics Per un Futur No Nuclear - GCTPFNN

Grup Polític Municipal Partit Popular

Institut Català d´Ornitologia (ICO)

MACBA - Museu d´Art Contemporani de Barcelona

Museu de Ciències Naturals de Barcelona

petita i mitjana empresa de Catalunya

Promoció del Transport Públic - PTP

Servei Civil Internacional de Catalunya - SCI

Sociedad Española de Construcciones Eléctricas S.A (SECE)

Solucions Integrals de Residus S.A. (SIRESA)

Universitat Autònoma de Barcelona - UAB

Xarxa per la Conservació de la Natura (XCN)