Formació sobre agricultura ecològica, fertilitat del sòl i compostatge

ACTIVITAT

Les places per aquesta activitat estan exhaurides, si voleu assistir-hi podeu contactar directament amb la Secretaria Barcelona + Sostenible: bcnsostenible@bcn.cat

Formació on s'introduiran els principis de la fertilitat del sòl en un hort ecològic per aprendre a gestionar la terra i afavorir unes condicions que garanteixin un adequat creixement de les plantes. També s'explicarà el compostatge com a eina per transformar els residus orgànics de l’hort i obtenir un fertilitzant de qualitat.

  dimecres 26 de febrer
  de 16h a 18h
 Ecovincles, l’hort comunitari de la Prosperitat
(Passeig de Valldaura 271)

Places disponibles: 20 Places exhaurides

  • Aquesta activitat és gratuïta pels participants però comporta una despesa de diners públics, per això és important que abans d'inscriure-us comproveu la vostra disponibilitat. Les baixes suposen una gestió extraordinària i poden provocar que persones en llista d'espera no puguin aprofitar les vacants.
  • Per afavorir la diversitat de col·lectius només es poden inscriure 2 persones per hort/entitat/col·lectiu, si sobressin places es podria obrir a més gent.
DADES

Gestió de dades:

D'acord amb la normativa de protecció de dades, us informem que al tramitar i complimentar les dades d’aquest formulari electrònic, doneu el vostre consentiment exprés a l'Ajuntament de Barcelona per a què tracti les vostres dades en la gestió de l’activitat en la qual esteu participant, relacionat amb la xarxa Barcelona + Sostenible (tractament: 0119 - Jornades, Cursos i Sessions Informatives).

Teniu dret a accedir, rectificar, suprimir i sol·licitar la limitació en l’ús de les vostres dades. També podeu contactar amb el Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament de Barcelona i obtenir informació addicional al lloc web: www.bcn.cat/ajuntament/protecciodades. Les vostres dades seran eliminades un cop complertes les obligacions legals derivades de la gestió de les activitats relacionades amb les finalitats indicades.