El projecte de l’alumnat

L’Institut Quatre Cantons desenvolupa la diagnosi del centre i el projecte per Escoles + Sostenibles gràcies a la implicació de l’alumnat.

Un nou centre es suma al repte de caminar cap a la sostenibilitat aquest curs 2016-2017. L’Institut Quatre Cantons del barri de Poblenou s’uneix a la xarxa Barcelona Escoles + Sostenibles amb l’objectiu d’ambientalitzar el seu centre. El procés de diagnosi de l’institut i del desenvolupament del projecte que es presenta a l’inici de curs ha estat protagonitzat per part de l’alumnat de l’escola, el qual ha liderat i impulsat aquesta tasca. A continuació us deixem amb l’experiència relatada pel professorat i alumnat del centre, que ens expliquen com han viscut aquest procés.


Una diagnosi feta pels propis alumnes

“Ja feia temps que alguns professors i professores havíem manifestat la nostra inquietud en veure que al nostre centre no es tenia massa en compte la sostenibilitat. Fou així com, impulsats per un grup d’alumnes que també ens havia fet arribar aquest neguit, vam decidir posar-nos a pensar com podíem abordar el tema. Teníem clar que l’alumnat era qui havia de dur la veu cantant, per tant, era important comptar-hi des del primer moment.

Així doncs, vam decidir incloure un nou Treball Globalitzat de Proposta Externa (TGPE) al nostre currículum. Aquesta matèria, que s’imparteix al nostre centre dues vegades per curs, consisteix en tirar endavant un encàrrec real que ens fa una entitat externa al centre al llarg de 5 setmanes i a raó de 9 hores/setmana. Els alumnes de 2n i 3r d’ESO poden escollir entre 10 TGPEs diferents de diversos àmbits del coneixement.

Vam contactar amb el programa Escoles + Sostenibles, situat a la Fàbrica del Sol, que ens va obrir les portes a la col·laboració i van visitar el nostre centre per proposar als 25 alumnes que havien escollit aquest TGPE el següent encàrrec:  la redacció d’un projecte per presentar a la convocatòria per formar part d’Escoles+Sostenibles.

Abans, però, havíem de fer un pas previ: fer una diagnosi del nostre centre. Ens vam organitzar per temes per tal de realitzar una petita ecoauditoria. Els alumnes es van agrupar segons el seu tema d’interès, decidit per ells mateixos: l’aigua, la contaminació acústica, els residus, la biodiversitat, l’energia, els materials escolars, ...

Després de plasmar aquestes ecoauditories en forma d’infografies, tocava plantejar-se quines propostes es podien fer per realitzar canvis a l’institut. Primer vam realitzar una reflexió individual sobre quina proposta pensava cadascú que era la més important. Totes les idees van quedar expressades en forma de dibuix i acompanyades d’un text narratiu. Val a dir que la majoria d’elles anaven encaminades a reconvertir alguns espais de l’institut, actualment durs i poc agradables, en espais verds i amables, un reflex dels desitjos dels alumnes, lluny del que potser alguns professors haguéssim plantejat si no haguéssim comptat amb ells.

Per altra banda, els alumnes van manifestar la necessitat d’introduir la sostenibilitat al currículum de diversos cursos i van fer propostes concretes per al curs vinent.

Amb tota la informació generada vam elaborar un document final que recull el diagnòstic del centre, així com les propostes ben desenvolupades que l’alumnat va decidir que seria més interessant portar a terme el curs vinent. Aquest document fou presentat pels propis alumnes a la Fàbrica del Sol a mitjans de juny, com a feina final de l’encàrrec que havien rebut.

Finalment, un grup d’alumnes van presentar el projecte al claustre de professors i al consell escolar per tal que fos aprovat i un altre grup es va encarregar de la seva redacció final per presentar-lo a la convocatòria del programa Escoles+Sostenibles de l’Ajuntament de Barcelona.

Ara que ja ha començat el curs ens toca passar a l’acció i ens està resultant fàcil engrescar-hi l’alumnat de tot el centre perquè les propostes que cal tirar endavant les han decidit ells partint de les seves necessitats i inquietuds i els ajuden a sentir-se millor a l’institut. També, el fet que el projecte sigui compartit, creiem que facilitarà la col·laboració de tothom en la posada en marxa de totes les iniciatives."