L'actualitat de l'Sssplau i el Pla de Prevenció de Residus

Us presentem totes les novetats incorporades aquest curs a les microxarxes Sssplau i Pla de Prevenció de Residus. 
 

SSSPLAU - PROPOSTA EDUCATIVA SOBRE LA CONTAMINACIÓ ACÚSTICA
 

Aquest curs s’ha redefinit l’Sssplau com una proposta a desenvolupar durant dos cursos. Així, es proposa fixar-nos en el centre educatiu durant el primer curs, fent una diagnosi, un pla d’acció i una avaluació dels sons i sorolls dels espais interiors i dels hàbits i situacions quotidianes (els timbres, com s'entra després del pati, com es surt de les aules,...). Per al segon curs,  com a novetat, es proposa fer un mapa del soroll de l’entorn del centre educatiu, de manera que es relaciona i s'exporta l’aprenentatge des de dins del centre cap al barri.

Qui hi participa?

Aquest nou curs s’ha ofert formar part d’aquesta microxarxa a tots aquells centres que han plantejat iniciar un projecte relacionat amb la contaminació acústica. Als centres ja participants se’ls proposa realitzar un mapa del soroll de l’entorn del centre. Enguany doncs, 13 centres més d'Escoles + Sostenibles han entrat a la microxarxa, mentre que 20 centres realitzaran els mapes de soroll de l’entorn del seu centre.


Més informació

 

PLA DE PREVENCIÓ DE RESIDUS - QUANTS RESIDUS FEM?
 

La novetat d’aquest curs és acompanyar als centres perquè iniciïn un Pla de Prevenció de Residus i el finalitzin al tercer curs. D’aquesta manera pensem que els centres poden fer-lo amb més calma i amb major aprofundiment i profit per part de l’alumnat i la resta de la comunitat educativa. Seguint la metodologia de la Guia Pla de prevenció de residus, aquest curs proposa començar amb la primera fase de “Quants residus fem?” que pretén ajudar a conèixer més en detall els residus que genera el centre, tant des d’un punt de vista quantitatiu com qualitatiu. Per acompanyar als centres interessats en aquesta temàtica, proposem tres reunions de treball conjuntes que serviran per donar el suport i les eines necessàries per aconseguir el repte proposat.

Qui hi participa?

Aquest curs ens dirigim especialment a tots els centres triennals, tant els que l’inicien com els que porten temps fent-lo, per tal de revisar i consolidar, si cal, el procés d’aprenentatge que implica organitzar la prevenció i gestió de residus al centre, d’acord amb el vostre projecte d’Escoles+Sostenibles.

INSCRIPCIONS: la primera sessió de treball tindrà lloc el proper dimecres 9 de novembre a l’Espai Jove La Fontana, de 17.45 a 19.30h. Inscriviu-vos a través d’aquest formulari.


Més informació