Tecnologia i robòtica per la sostenibilitat

L’alumnat de 6è de primària de l’escola Frederic Mistral contribueix a fer del seu centre una “escola intel·ligent”, més eficient i respectuosa.


La tecnologia avança a grans passos i cada vegada és més habitual el seu ús per a l’eficiència i l’estalvi energètic. Per tal d’aplicar-ho al centre, els nois i noies de 6è de primària de l’escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia el curs passat van participar al “I Concurso Interescolar Nacional de Programación y Robótica, Desafio Stem.”

Aquest projecte facilita el desenvolupament de noves competències mitjançant una dinàmica motivadora i treballa les matèries de tecnologia, programació i robòtica, alhora que potencia el treball en equip, la gestió de projectes, la innovació i el lideratge, competències importants en el desenvolupament personal i professional.

L’alumnat va poder demostrar els seus coneixements i les seves habilitats en tecnologia i robòtica i va desenvolupar el seu projecte amb l’objectiu de crear una escola més sostenible i respectuosa amb el medi ambient, una Smart School. Els joves van  buscar solucions tecnològiques per fer una escola intel·ligent i, de la mà d’un expert en la matèria, en David Maruny, de la Cooperativa Tarpuna (entitat que col·labora amb l’escola en temes de sostenibilitat i consum energètic responsable), van dissenyar i crear  la seva aportació tecnològica.

Durant tres mesos els 24 equips, formats per un tutor i per nois i noies de totes les classes de 6è, van participar en el repte de desenvolupar solucions innovadores dins l’àmbit de l’Educació digital.

Pel que fa a l’àmbit de la contaminació acústica, un dels grups de treball, després de detectar la necessitat de millorar en aquest aspecte en determinats espais de l’escola, va dissenyar una solució tecnològica ben original. Es tracta d’un dispositiu format per un sonòmetre, una placa d’arduino programada tenint en compte el llindar de soroll que no volem sobrepassar i una bombeta tipus led. Quan el sonòmetre detecta un soroll que sobrepassa el llindar marcat (es va establir com a llindar 60db), el dispositiu lumínic s’encén, d’aquesta manera es fa conscient a tothom de la necessitat de baixar el to de la veu en aquell espai determinat.