El tancament del curs de les microxarxes

Després d’un curs intens, arribem a juny amb ganes de compartir tot allò que ha passat en els centres: experiències, dificultats, resultats, accions... Aquestes són les impressions de l’Sssplau, Ens ho mengem tot, Embolcalls + Sostenibles i Pla de Prevenció de Residus.


A continuació us expliquem els resultats i les conclusions de cada una d’elles.
 

SSSPLAU

Aquest curs, 13 centres nous han iniciat el camí de conèixer què són els sons i els sorolls, com es mesuren i què es pot fer per fer front a aquells que són molestos. Durant el primer trimestre del curs es van realitzar els tallers als centres per a realitzar les diagnosis, a partir de les quals els centres han desenvolupat les accions a dur a terme. Al llarg del curs aquestes s’han anat realitzant i des d’Escoles + Sostenibles s’han anat posant a la seva disposició recursos pedagògics que han servit de suport. Les sessions de formació que s’han dut a terme han servit com a espai d’intercanvi per al professorat, que han explicat les accions realitzades, les dificultats amb les que s’han trobat i les expectatives que tenen. Això és precisament el que va passar a l’última sessió de finals de maig. Mitjançant dues dinàmiques d'avaluació vam conèixer els objectius i accions realitzades als centres, fixant-nos en aquelles que han funcionat i en les que cal millorar o revisar. Molts centres van coincidir en què les accions de conscienciació havien funcionat, sobretot quan s'ha disposat dels dispositius, i que, per tant, s'havien aconseguit els objectius de millorar la conscienciació, coneixement i sensibilització sobre la contaminació acústica.

Paral·lelament, 16 centres han elaborat un mapa de soroll de l'entorn del seu centre: han escollit els punts de mesura, han pres notes als fulls de camp, han realitzat les mesures amb sonòmetres, han recollit idees per a plans d'acció i han arribat a unes conclusions d’allò més significatives i interessants. Aquests centres ja van participar en cursos anteriors a l’Sssplau i ja havien realitzat la diagnosi i pla d’acció del seu centre. El següent pas, doncs, ha estat l’elaboració d’aquest mapa. La formació del professorat ha estat imprescindible i els resultats demostren una gran tasca, en que es posa de manifest l’aprenentatge de tots plegats. L'activitat ha estat un èxit i cal ressaltar la qualitat dels resultats.

> Web de l'Sssplau

 

ENS HO MENGEM TOT

Al llarg d’aquest curs 30 centres han pogut analitzar quin és el grau de malbaratament del seu menjador. Enguany s’han estudiat els 5 aliments protagonistes: el pa, el iogurt, els cigrons, l’enciam i la pera a partir d’una metodologia específica: de quin aliment parlem? d’on ha vingut?, quan producte hem llançat?, i això quan costa?, quant malbaratem entre tots i totes? i com ho comuniquem?. Com a suport per portar-ho a terme s’ha editat una nova guia pedagògica amb recursos i activitats per desenvolupar tant al temps de migdia com a l’aula. Com a novetat, per aquells centres que s’iniciaven a la microxarxa o per als centres nous s’han realitzat unes visites d’assessorament amb l’equip d’educadors/es i la comissió ambiental per veure de més a prop què fan i quines dificultats tenen. Per als centres que ja porten més anys participant s’han fet dues sessions més, una d’elles amb l’entitat d’Espigoladors/es on es van facilitar noves eines i recursos. Per tancar el curs, el 18 de maig es va fer a la Casa de l’aigua l’última sessió d’avaluació. Durant la jornada es van presentar les diferents diagnosis i a partir de dues dinàmiques es van extreure les experiències realitzades durant el curs i es van detectar quines havien funcionat amb èxit i quines s’haurien de millorar. Tot plegat va servir per intercanviar idees, visualitzar bones pràctiques i analitzar i proposar millores per la microxarxa de cara al curs 2017-2018.

> Les experiències més destacades d’aquest curs de "Ens ho mengem tot"

 

EMBOLCALLS + SOSTENIBLES

Aquest curs, en el marc de la sisena edició d’aquesta microxarxa, 51 centres han seguit sensibilitzant tota la comunitat educativa en la prevenció de residus generats als esmorzars i 11 centres han iniciat per primera vegada aquesta proposta, de manera compartida. Per posar quatre xifres, aquest curs han participat 4.513 alumnes, s’han diagnosticat 12.882 esmorzars, s’han repartit 4.666 embolcalls i s’ha aconseguit un percentatge de reutilització del 54%. Amb la recollida de dades de l’alumnat de centres que han participat en edicions passades, també s’ha pogut fer un seguiment dels hàbits adquirits i els resultats han estat prou satisfactoris. De 106 classes diagnosticades un curs després d’haver fet un pla d’acció per reduir els embolcalls d’un sol ús als esmorzars, s’ha observat un reducció d’ús d’embolcalls reutilitzables del 12% i un augment d’ús del paper d’alumini. No es pot baixar la guàrdia!

Aquests resultats es van presentar i compartir amb tots els assistents a la darrera trobada del curs, així com també es va aprofitar per presentar diferents eines d’avaluació per fer de manera participativa amb els diferents membres de la comunitat educativa. L’avaluació dels resultats obtinguts tant a nivell de cada centre, com en el conjunt de centres analitzats, ha de servir a tots els centres per encarar el nou curs amb noves idees i propostes per seguir avançant i millorant en la cultura de la prevenció de residus. Per veure tot el què hem fet aquest curs, així com les bones experiències d’alguns dels centres participants, consulteu el web d’Embolcalls+Sostenibles.

 

PLA DE PREVENCIÓ DE RESIDUS

Aquesta microxarxa va iniciar-se el curs 2013-14 amb un grup de 8 centres, de la mà dels quals va sorgir la Guia per fer un Pla de prevenció de residus als centres. Enguany, des d’aleshores, 23 centres han completat el procés d’elaboració del pla i 15 han fet el seguiment i actualització.

Per altra banda, 6 centres han iniciat per primer cop el procés de redacció del pla, començant per una diagnosi dels residus que generen i una quantificació d’aquells que decideixen prendre alguna mesura per a la seva reducció. Es tractaria de la primera fase del procés, “Quants residus fem?”, per seguir el següent curs amb la segona fase d’actuació per portar a terme les propostes de reducció.

Encara està per determinar, però probablement, el proper 4 de juliol el matí es reuniran tots els centres participants per compartir les seves experiències i fer una valoració, tant del seu pla com de l’acompanyament que han rebut al llarg del procés. Al web de la microxarxa podreu consultar les conclusions que sorgeixen d’aquesta sessió, així com algunes experiències destacades dels centres.