Novetats: l'editor de projectes i les subvencions

Ja teniu disponible el nou editor per presentar els vostres projectes d'aquest curs. És important que consulteu també les novetats i les dates sobre la convocatòria de subvencions.
 

Tal com vam anunciar a l’últim butlletí, el nou editor de projectes ja està llest per a ser utilitzat. El podreu trobar al marge esquerre del web d’Escoles + Sostenibles. L’usuari és el vostre CODI DE CENTRE (080….) i la contrasenya és la mateixa que us vàrem facilitar des de la secretaria d’Escoles+Sostenibles (i que heu anat utilitzant per a l’antiga eina: a80...i els dos números més que us vàrem facilitar).

A continuació, podeu consultar la documentació que us hem fet arribar a les sessions i via mail. Llegiu-ho amb atenció perquè hi ha canvis en els terminis! Us volem comunicar que, excepcionalment, aquest curs hi ha hagut un endarreriment en les dates de la convocatòria d’ajuts de subvencions i això també afectarà al termini de presentació dels projectes.

El termini per a redactar i presentar els projectes és del 8 de juny de 2017 fins al 31 de juliol de 2017, ambdós inclosos. Des de la Secretaria d’Escoles+Sostenibles us recomanem que és millor que els aneu redactant i finalitzant durant la primera quinzena de juliol i no ho deixeu per als darrers dies, atès que ja entrareu en període vacacional.

Recordeu que quan genereu el pdf del projecte definitiu mitjançant el nou Editor de projectes,  rebrem una notificació. Això significarà que ja l’heu presentat.

Si teniu dubtes sobre el seu funcionament, feu un cop d’ull al manual!

> Manual d’ús de l’editor de documents

 

Sol·licitud de subvenció per al curs 2017-2018

Els canvis en el model de projecte han comportat una modificació de les Bases reguladores de la concessió d'ajut per al desenvolupament del Pla d'acció del programa "Barcelona Escoles+Sostenibles", aprovades per Comissió de govern i publicades al  BOPB amb data 6 de juny.

Això ha endarrerit l'aprovació i publicació de la convocatòria de sol·licituds de subvencions que inicialment està prevista per a finals del mes de juliol. Així que es publiqui us ho farem saber a través d’un correu electrònic perquè a partir de l’endemà de la publicació ja podreu presentar la sol·licitud de subvenció. El termini de presentació s'ampliarà fins al 22 de setembre de 2017 (dates pendents de confirmació segons publicació de la convocatòria).

En el moment de presentar la sol·licitud de subvenció, caldrà adjuntar el projecte:

  • En cas de fer-ho presencialment caldrà portar-lo imprès.
  • En cas de fer el tràmit on-line mitjançant el portal de tràmits, aquest s’haurà d’adjuntar en format digital.


Les memòries del curs 2016-2017

Com cada any és necessari presentar les memòries anuals a través de les quals podem veure i avaluar les accions empreses al llarg del curs i com aquestes han provocat canvis al vostre centre. Recordeu que la redacció i entrega d’aquest document es farà fent ús del gestor de documents antic. 

El termini d’entrega de les memòries és el 30 de juny de 2017.

> Guia per elaborar la memòria

 

Justificació de les subvencions 2016-2017

La data límit per a la justificació de les subvencions del curs 2016-2017 serà el dia 30 de juny (recordeu que aquest dia és divendres i l'horari de la secretaria és fins les 14h).  Cal que porteu dues còpies del full de justificació de la subvenció i els originals i fotocòpies de les factures.

+ INFO

 

Projectes i subvencions per al curs 2017-2018

REDACCIÓ DEL PROJECTE AL NOU
“EDITOR DE PROJECTES”

 8 de juny de 2017 – 31 de juliol de 2017

Al nou Editor de projectes (presentació on-line: quan genereu el pdf, l’equip d’Escoles + Sostenibles rebrà una notificació)

SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ

Pendent de la publicació de la convocatòria, durant la 2a quinzena de juliol de 2017– fins el 22 de setembre de 2017

  • Presencialment, a l’Av Diagonal, 240. 2a planta (dill-div, de 8.30 a 14.00h): sol·licitud de subvenció + pdf en paper del projecte
  • Presenciament a qualsevol de les OAC dels districtes.
  • On-line: a través del portal de tràmits

Caldrà adjuntar el pdf del projecte.

 

Memòries i justificacions del curs 2016-2017

REDACCIÓ DE LA MEMÒRIA

Fins al 30 de juny de 2017

Al  Gestor de documents (eina utilitzada fins ara)

JUSTIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ

Fins al 30 de juny de 2017

Presencialment a la Fàbrica del Sol

+ INFO