Sumeu-vos al grup de treball de la Convenció

Aquest novembre se celebra l’equador del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 amb la Convenció de Signants. Voleu formar part del grup de treball d’aquest esdeveniment? La primera sessió serà el 28 de setembre. Apunteu-vos-hi!
 

Enguany es celebren 5 anys des de la publicació del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat amb la Convenció Barcelona + Sostenible del proper 30 de novembre. Per fer el treball previ de valoració dels avenços i identificació dels reptes pendents, s’ha convocat un grup de treball i ja hi ha diverses persones apuntades de les entitats que formen part de la xarxa. 

El grup de treball es reunirà en dues sessions, els dijous 28 de setembre i 26 d’octubre, en horari de 17 a 20 h a la sala d’actes del Centre d'Informació i Assessorament per a Joves CIAJ (C. Sant Oleguer, 6-8). 

+ INFO

> Inscripcions

 

Estrenem un nou espai al web sobre els objectius del Compromís!

Per tal de poder fer un anàlisi en profunditat del Compromís, estrenem un nou espai al web amb informació específica de cada un dels 10 objectius del Compromís. El web inclou un apartat inicial on podreu trobar els enllaços a tots els objectius i un recull global de bibliografia relacionada amb aquest document.

Un cop dins de cada objectiu, el web es divideix en 7 apartats: diagnosi, indicadors, plans i accions, bones pràctiques, documents de referència, recursos i mapa.  En cadascuna d’elles podreu trobar informació específica dels temes relacionats a l’objectiu seleccionat, un recull transversal que s’ha fet conjuntament entre els 5 programes que conformen Barcelona + Sostenible (Ajuntament + Sostenible, Escoles + Sostenibles, Entitats i Empreses + Sostenibles, Comerç + Sostenible i Ciutadania + Sostenible (La Fàbrica del Sol).


Submergiu-vos a les profunditats del Compromís!

Web dels objectius del Compromís