Recursos per promoure la cultura de la pau

(Fotografia cedida per l'Escola Frederic Mistral-Tècnic Eulàlia).

Com podem tractar la no violència i la cultura de la pau al centre? Us oferim un seguit de recursos per a abordar aquesta temàtica.


Des del programa Barcelona Escoles + Sostenibles promovem la cultura de la pau, el diàleg i el respecte. Tal com indica una de les línies d’acció del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat busquem:

“Promoure la cultura de la pau i la cultura de la no-violència, afavorint la resolució pacífica de conflictes interns i externs a la ciutat”. 
Línia d’acció 10 de l’objectiu 10 del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat.

Per poder seguir avançant en una cultura per la pau us oferim un seguit de recursos per a poder abordar aquesta temàtica a l’aula.

 

RECURSOS PER PROMOURE LA CULTURA DE LA PAU
     

AMNISTIA INTERNACIONAL

CEIPAZ. CENTRO DE EDUCACIÓN
E INVESTIGACIÓN PARA LA PAZ

FUHEM ECOSOCIAL

+ INFO

+ INFO

Recomanem els recursos didàctics per tractar la cultura de la pau.  + INFO

     
 
     

FUNDIPAU

INSTITUT CATALÀ INTERNACIONAL PER LA PAU

JUSTÍCIA I PAU

Inclou apartat de recursos educatius. + INFO

Conté recursos educatius (exposicions, audiovisuals, materials didàctics i càpsules de pau) + INFO

+ INFO

     
 
     
OXFAM INTERMÓN UNESCO. CULTURA DE LA PAZ  
 

+ INFO

+ INFO