L’Aprenentatge servei, marc ideal per a la innovació pedagògica

Butlletí: 

Sabeu com iniciar un Aps al vostre centre amb una entitat externa? Us agradaria descobrir alguna experiència amb una entitat de caràcter ambiental? Coneixeu els recursos que hi ha com subvencions, cursos, xarxes i guies que teniu a la vostra disposició?
 

El passat 28 de novembre, 48 membres d’entitats i centres educatius de la xarxa Barcelona + Sostenible es van trobar a la Fàbrica del Sol per aprofundir en la metodologia de l’Aprenentatge Servei (APS) i aplicar-la amb una perspectiva sostenible.

L’objectiu de la trobada va ser explicar els trets bàsics de l'Aprenentatge Servei i com poden cooperar els diferents tipus d’organitzacions de la xarxa, ja siguin entitats, empreses, agents del lleure, centres educatius, administració, etc. La sessió, a càrrec de Laura Rubio, del Centre promotor d'Aprenentatge Servei, es va iniciar amb la presentació dels beneficis i les oportunitats que ofereix aquesta metodologia (agents claus, cursos, subvencions, altres +recursos...).

A continuació, es van exposar dues experiències d’organitzacions de Barcelona + Sostenible: Lluís Pérez de la Fundació Tres Turonsva explicar el “Projecte Junts”, gràcies al qual l’alumnat de primària de l’escola Font d’en Fargas treballa l’àmbit de salut mental comunitària i l’educació ambiental. En aquest projecte es visualitza clarament com cadascuna de les parts implicades en treu un aprenentatge i un benefici.

Us recomanem que mireu el vídeo!

El Pau Batet i la Gemma Bretones de l’Escola Voramar, van presentar-nos la seva experiència amb el projecte

“Ombres al mar: el dret humà a un medi ambient sostenible amb titelles reciclades” en el qual a partir d’una companyia de titelles (El Gecko con botas) i l’Associació d’educadors en drets humans (Ahead), van treballar amb l’alumnat de 1r d’ESO. El tret de sortida del projecte va començar amb una obra de titelles que tractava la problemàtica de la contaminació del mar a causa dels plàstics. A partir d’aquí, en un procés d’estret acompanyament amb l’entitat d’arts escèniques, es va investigar sobre l’impacte de les nostres actuacions al mar i es va decidir dissenyar una obra de titelles per explicar-ho a la resta de la comunitat.

Del procés d’avaluació i reflexió final col·lectiu, va quedar fer un pas més: concretar accions que cadascú podria fer per disminuir el seu impacte a l’entorn, amb la col·laboració d’Ahead, i fer mans i mànigues.

De tot plegat, els mestres implicats valoren l’experiència molt positivament. Organitzar un projecte com aquest suposa un gran enrenou pel fet d’haver-lo d’articular amb el currículum i l’estructura organitzativa de l’escola. Així i tot, l’aprenentatge que el professorat i l’alumnat en treuen i els nous vincles que es generen compensen l’esforç realitzat, que els ha permès endinsar-se en l’apassionant món de l’APS, com una eina ideal per a la innovació pedagògica.

Al final de la sessió es van poder intercanviar inquietuds entre les persones assistents, tant del món educatiu com del món associatiu i empresarial. L’APS és una metodologia educativa en què l'entitat ofereix un servei i facilita que l'alumnat aprengui mentre desenvolupa un treball a la comunitat.

 

“L'aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-lo”.

 

Per tant, l’APS és una bona oportunitat com a mètode d’aprenentatge perquè:

 • Ens connecta amb la ciutat
 • Obre el centre educatiu a l’entorn
 • Fa serveis a la comunitat
 • El centre educatiu esdevé obert i compromès
 • Hi ha un arrelament al territori
 • Treballa els valors de ciutadania, crea pensament crític, transforma una societat individualista cap a una solidària, etc.
 • Ens dóna el marc per introduir temes d’innovació (globalitzar, sortir al carrer...), no només a secundària (que ja serà obligatori), sinó també a primària i en d’altres àmbits (del lleure, etc.)
 • S’aprèn col·laborant en la comunitat
 • La metodologia va més enllà de la pedagogia activa perquè s’aprèn fent, en la realitat, per transformar-la
 • Es tracta de fer un pacte entre entitats i centres educatius
 • Ha de ser un treball policèntric (de baix a dalt i no al revés).
 • S’ha d’organitzar la reciprocitat per un bé comú: què demanen, què oferim, com? S’han de facilitar espais de diàleg i una bona organització.
 • Hi ha d’haver un motor d’ignició: algú de fora ha d’engegar l’espurna amb la funció d’exercir un bon lideratge i seguiment del procés.
 • És bo donar-se a conèixer, visualitzar-se per inspirar a la resta, i uns i altres ens anem inspirant.


Des de Barcelona + Sostenible tenim una gran oportunitat en tenir la xarxa d’Escoles i d’Entitats i Empreses + Sostenibles, que poden trobar sinèrgies amb facilitat. Si sou un centre educatiu o una organització i teniu ganes d’emprendre un projecte d’Aprenentatge Servei o esteu interessats en aquesta metodologia, podeu omplir el següent formulari. Des de les Secretaries de Barcelona + Sostenible i d’Escoles + Sostenibles  estem valorant les diferents oportunitats i necessitats per poder dissenyar una línia de treball i poder-vos oferir el servei més acurat.

Estem interessats/des en l'ApS


Presentacions de la sessió:

> Presentació Aprenentatge i Servei - Laura Rubio
Presentació Fundació Tres Turons
Vídeo: #ProjecteJunts
> Presentació: Escola VoramarCentre promotor d’APS-UB 

Informació relacionada:

> Pàgina del Consorci d’Educació de Bcn (CEB) sobre APS
> Blog del CRP Les Corts sobre APS
> CRP Les Corts, especialitzat amb APS
Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario: CLAYSS 
>XTEC (Xarxa telemática educativa de Catalunya)

Guies:

> APS, pau i drets humans i solidaritat. Noves propostes per a la justícia global
> Avaluació dels aprenentatges ens els projectes d’APS
> Aprenentatge servei i educació ambiental