Itineraris per a la divulgació de la flora, la fauna i l’urbanisme

Englobat en el programa FAIG, l’alumnat de 1r d’ESO de l’Escola La Salle Gràcia ha realitzat un conjunt d’activitats per divulgar coneixements sobre el medi ambient i l’urbanisme local al centre educatiu i a les famílies.

L’alumnat del Projecte FAIG de 1r d'ESO de l’Escola La Salle Gràcia ha dissenyat itineraris pel barri de Gràcia per parlar de la flora, la fauna i també de l'arquitectura i l'urbanisme de diversos carrers i places.Entre totes les activitats, en destaca el disseny d’itineraris pel barri, l’activitat final, que va consistir a mostrar a diversos grups de la comunitat educativa de La Salle, les curiositats sobre la fauna, flora i urbanisme que hi ha al barri. Així, un grup va acompanyar l’alumnat de P4, tres altres grups van acompanyar l’alumnat de 4t de primària i dos grups van acompanyar els avis, àvies i d'altres familiars.

El Projecte FAIG es planteja com una metodologia d’aprenentatge compartit i cooperatiu entre professorat i alumnat, amb l’objectiu de millorar el treball cooperatiu i les intel·ligències múltiples i aprofundir sobre diferents temàtiques d’acord amb els projectes plantejats per l’alumnat.

Dins d’aquest programa, un dels projectes que es desenvolupen és de caràcter científic i és en aquest context que l’alumnat de 1r d’ESO ha realitzat aquest projecte d’itineraris. D’acord amb l’alumnat, el professorat i les persones participants, ha estat “una experiència molt enriquidora per a tothom i que fomenta les activitats compartides entre alumnes de diferents nivells i etapes educatives”.