L’entrevista: Nacho Padró

“L’educació té un potencial de transmissió de coneixement i de conducta molt destacat”. Nacho Padró, professor i coordinador de Sostenibilitat del Col·legi Maristes Sants - Les Corts.


Quin paper juga la sostenibilitat al teu centre?

Ara farà 13 anys, va començar com una iniciativa de quatre professors, però a mesura que hem anat veient la implicació de l’alumnat i del professorat hem anat integrant la sostenibilitat fins el punt que hem canviat el projecte pedagògic i curricular per incloure-la. Així, ara tenim projectes de reciclatge, prevenció de residus plàstics, cobertes verdes i fem servir la metodologia APS (Aprenentatge-Servei).

Quan temps fa que formeu part del programa Escoles+Sostenibles?

Com a escola fa 13 anys, des de 2005. Com que els Maristes som molt centres, la idea de la sostenibilitat s’està contagiant a d’altres centres, però nosaltres vam ser la primera escola Marista de la xarxa.

Quins projectes teniu actualment relacionats amb la sostenibilitat?

Cada trimestre fem projectes nous. Estem fent reciclatge de paper i plàstic, petits horts per implicar l’alumnat i reciclatge orgànic.

Creus que els infants i el jovent tenen més interès sobre l’entorn i el medi ambient ara?

Sí, tenen més coneixement i més ganes de participar i implicar-se, ja que veuen que les seves accions tenen una repercussió. No només estan més sensibilitzats sinó que tenen accés a més informació, que fa que puguin reflexionar sobre com poden millorar la seva conducta.

De quina manera apliqueu al vostre centre les noves tendències educatives per treballar la sostenibilitat?

Hem inclòs la sostenibilitat en diversos temaris: APS, auditoria. A més, els treballs en equip ara són cooperatius i hem incorporat les noves tecnologies.

Què creus que pot aportar a la societat un projecte educatiu que fomenti la cultura de sostenibilitat?

Tot el que sigui conscienciar a nivell social i formar gent amb ganes de participar és un gran encert. D’una banda, poden motivar les persones més grans a implicar-se, i de l’altra, seran ciutadans actius que seguiran fent accions sostenibles, que transmetran a les següents generacions. L’educació té un potencial de transmissió de coneixement i de conducta molt destacat.

El teu centre organitza projectes de col·laboració amb altres entitats de la xarxa? 

No, però estem en contacte i organitzem projectes amb altres organitzacions del barri de caràcter social. A més, estem constantment en contacte amb les altres escoles Maristes.

Quins valors voleu transmetre al vostre alumnat a través de la sostenibilitat?

Principalment la coresponsabilitat. És important ser conscient que l’entorn és un bé comú que hem de cuidar de forma col·lectiva i que tots podem contribuir a millorar-lo a través de les nostres accions quotidianes.