Sants s’omple de vermicompostatge

L’Escola i l’Institut Lluís Vives impulsen, junt amb altres entitats del districte, un projecte de vermicompostatge a través del qual es podran fertilitzar horts escolars i comunitaris del barri.

El passat divendres 1 de febrer, es va posar en marxa la prova pilot del projecte ecològic “vermicompostatge a Sants”, impulsat per la cooperativa ecològica la Lleialtat santsenca i en el que hi participen tres grups de consum del districte: l’Economat, la Garrofera i la Panxa Contenta, així com l’escola de primària i l’Institut Lluís Vives.

El vermicompostatge, del llatí vermis –cuc- i de l’anglès compost -adob vegetal-, és una tècnica d’obtenció de fertilitzant orgànic a partir de la ingestió de restes orgàniques per part de cucs de terra. El resultat és un adob o humus, ric en nutrients, que s'usa com fertilitzant i condicionador del sòl, anomenat vermicompost. Les restes provinents de cooperatives de consum del barri seran aprofitades com a material per a compostar als centres educatius. Així, el compost resultant serà aprofitat per horts escolars i comunitaris, que poden proporcionar productes hortícoles per als centres educatius i les cooperatives.

L’alumnat dels dos centres educatius, l’escola i l’institut Lluís Vives van cantar cançons i recitar poemes relacionats amb els cucs per celebrar l'inici d'aquest projecte.