Escola Respira, nou programa per millorar la qualitat de l'aire

El programa inclou vuit línies estratègiques, entre les quals es troben dues  propostes educatives: una microxarxa de qualitat de l’aire i una eco-auditoria al centre per mesurar els nivells de contaminació.

Un dels problemes que pateix la ciutat Barcelona és la contaminació atmosfèrica, provocada per les partícules en suspensió PM10 i el diòxid de nitrogen (NO2) emeses pels vehicles a motor. Hi ha evidències científiques que mostren que exposicions prolongades a nivells alts d’aquests contaminants tenen efectes a la nostra salut, especialment als col·lectius més vulnerables com són els infants, les embarassades o la gent gran.

Des del 2016, l’Ajuntament de Barcelona ha estat treballant en un programa per millorar la qualitat de l’aire, que preveu 58 mesures en àmbits tan diversos com la mobilitat, la planificació urbanística, les activitats industrials, la comunicació i la sensibilització. Escola Respira és el programa municipal que recull les actuacions previstes als entorns escolars i que s’articulen en vuit línies:

  • Impuls del verd escolar, posant especial èmfasi en els murs verds com a mesura per reduir els nivells de contaminació, concretament en els patis escolars.
  • Suport al projecte “Camí escolar, espai amic” per integrar la variable contaminació
  • Accions de mobilitat per reduir el trànsit als entorns escolars
  • Creació d’eco-xamfrans, espais protegits a les entrades i sortides de les escoles
  • Creació d’un recull de propostes de disseny i gestió escolar per lluitar contra la contaminació
  • Avaluació de l’eficàcia de les mesures implementades
     

En el marc d’Escoles+Sostenibles s’oferiran dos recursos:

  • Una microxarxa sobre qualitat de l’aire per ajudar a conèixer la problemàtica de la qualitat de l’aire i poder així sensibilitzar la comunitat educativa. Aquesta proposta, dirigida per al Cicle Superior d’Educació Primària, es vehicula a través d’una xarxa de treball específica. S’oferirà la "Guia de mobilitat i qualitat de l'aire", una maleta de recursos pedagògics i visites a una estació de control atmosfèric. 
  • Eco-auditories per analitzar la qualitat de l’aire, tant als accessos com a l’interior dels edificis escolars. Aquesta acció, dirigida a primer cicle d’ESO, ha estat dissenyada amb un enfocament pedagògic, potenciant la participació activa de l’alumnat.


​Per aquest curs escolar es farà una prova pilot a 5 centres educatius i a partir del curs 2019-2020 podran participar-hi fins a 20 centres.

 

Com podeu participar a Escola Respira?

El Programa “Escola Respira” va dirigit a tots els centres educatius de la ciutat de Barcelona, i estarà incorporat com un programa educatiu més en la “Convocatòria unificada de Programes Educatius” del Consorci d’Educació de Barcelona. Aquesta prova pilot es realitzarà d'ara fins al finals d’aquest curs escolar 2018-2019.

Si hi voleu participar, podeu accedir inscriure-us a través d'aquest formulari

Teniu temps fins al 15 de març

 

 

Enllaços relacionats:

> Web "Qualitat de l'aire" de l'Ajuntament
> Guia de mobilitat i qualitat de l'aire