El centre com a refugi climàtic

Butlletí: 

Del 18 de març a l’1 d’abril de 2019, les escoles públiques d’infantil i primària es poden inscriure al programa “Adaptant escoles al canvi climàtic a través del blau, el verd i el gris” mitjançant la convocatòria unificada de programes, de la plataforma del Consorci d’Educació de Barcelona.
 

Aquest projecte està emmarcat en el Pla Clima de l’Ajuntament de Barcelona, amb el suport de la Iniciativa “Urban Innovative Actions” (UIA) de la Comissió Europea. El projecte planteja intervenir a les escoles amb un paquet de mesures per a esdevenir refugis climàtics, incrementant l’adaptació i la resiliència de la ciutat davant els efectes del canvi climàtic.

El projecte, de tres anys de durada, planteja com una de les solucions intervenir a 10 escoles (una per districte), amb un paquet de mesures blaves, verdes i grises (aigua, verd i rehabilitació de l’edifici), i es pretén que el grau de cobertura sigui gran, donant servei, també a la ciutadania, atès que els centres educatius romandran oberts durant tot l’estiu com a refugis climàtics. Un fet remarcable d’innovació és la introducció del component blau a les escoles mitjançant la presencia d’espais d’aigua als patis i així aconseguir una alta penetració del component blau en una ciutat compacta i actualment amb poques instal·lacions d’oci refrescants. S’hi afegiran, també mesures verdes relatives a la naturalització i enverdiment dels espais, augmentant els espais d’ombra, i mesures grises tenint en compte, per exemple mesures passives d’eficiència energètica.

El refugi climàtic també tindrà una vessant pedagògica perquè els nens i les nenes participaran en el disseny i seguiment de l’avaluació de les accions, a través del monitoratge dels sensors, realitzat per un equip científic per mostrar el millor valor de les intervencions en termes de salut i rendiment escolar.


El projecte s’estructura en tres àmbits:

1. La intervenció en termes de verd, blau i gris als edificis i patis

2. El mesurament científic de l’impacte de les intervencions sobre l’alumnat i la comunitat

3. La presa de consciència del canvi climàtic a través de la participació a la selecció de les intervencions i a través del programa pedagògic vinculat al projecte
 

El procediment per fer la inscripció és el mateix que el de la Convocatòria unificada de programes, amb els següents passos:

1)       Consulteu les fitxes descriptiva i de convocatòria.

2)       Ompliu el formulari global i el formulari específic de programa.

 Formulari global del centre. Cal adjuntar acta de la sessió de claustre, on s'informa i s’aprova la participació en el programa i acta de la sessió d’informació al Consell Escolar.

 Formulari de sol·licitud de cada programa.  Cal adjuntar carta de motivació de participació al programa.

3)      Per valorar la idoneïtat del centre també necessitem que ompliu el següent formulari: Formulari tècnic

 

Enllaços relacionats:

> Notícia butlletí Escoles+Sostenibles 20 febrer 2019 "Refugis climàtics oberts a tota la ciutadania"