Un espai musical autogestionat

Butlletí: 

L’alumnat de l’Institut Quatre Cantons s’organitza per administrar i dinamitzar “L’espai musical del 4C”, una sala oberta a l’hora d’esbarjo per a activitats, pràctica instrumental i assajos de grups, dissenyada a partir d’un treball de recerca d’acústica.​

Des del curs passat, l’Institut Quatre Cantons, al barri de Poblenou, l’alumnat ha posat en marxa i impulsat el seu projecte “L’Espai musical del 4C”.  Aquesta sala  funciona durant els esbarjos, i l’alumnat que ho vulgui pot anar-hi a practicar amb el seu instrument, a formar part d’un petit grup musical o simplement a gaudir de la música que toquen altres companys. Aquest espai va ser pensat, dissenyat i construït durant l’any passat per l’alumnat d’un Bloc de Recerca, Creació i Servei (BRCS) d’Aplicacions Tecnològiques de 4t d’ESO amb la col·laboració de l’Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC), en concret amb el departament de Sonologia.

A través d’aquest projecte, l'alumnat va aprendre continguts teòrics sobre les ones sonores que van poder després aplicar al càlcul de les ones estacionàries i els temps de reverberació d’un espai físic concret. Posteriorment van fer propostes de millora redissenyant l’espai i incorporant-hi diferents tipus de materials absorbents. Actualment, es tracta d’un espai autoregulat per alumnes voluntaris, que s’anomenen “gestors/es musicals”. Durant els dos esbarjos els gestors musicals controlen l’espai i, segons un calendari i una organització amb dos encarregats per dia, els nois i noies que volen poden entrar a tocar o escoltar els altres. Els gestors musicals, en col·laboració amb el professorat, van elaborar unes normes bàsiques per regular-ne l'ús i perquè funcioni bé. Actualment, i amb l’objectiu que s’hi sumin més grups, s'està formant un petit grup de música que ja té programades diverses actuacions.

Per altra banda, de cara al curs que ve, s’està valorant l’ampliació de les hores d’ús de l’espai i que s’incloguin, a més de les hores d’esbarjo, les de descans de migdia. La resta d'hores, l’espai es fa servir en alguns projectes sobretot de música, quan cal fer algun enregistrament de qualitat i també en l'extraescolar d’àmbit musical que es fa al centre. A les hores lectives, la gestió la fa el professorat de la matèria que vol fer servir l'espai.