Avaluem la contaminació acústica del centre

Butlletí: 

E​n el marc de la microxarxa Sssplau, l’alumnat de 2n d’ESO de l’Escola la Salle Gràcia elabora un mapa sonor dels carrers al voltant del centre i proposa accions per minimitzar-ne l’impacte.

La microxarxa Sssplau és una proposta educativa d’Escoles + Sostenibles que té per finalitat preparar l'alumnat perquè sigui conscient, actuï i participi en la millora de la gestió sostenible d’un entorn col·lectiu. Una proposta que, a partir de l’anàlisi de la realitat de cada centre, pretén identificar els espais i els moments del dia que siguin més problemàtics, identificant els sorolls, comprenent els seus efectes sobre la salut i sobre l’aprenentatge i buscant el compromís per portar a terme accions conjuntes que millorin la seva qualitat acústica.

En aquest marc, l'alumnat de 2n d'ESO de l’Escola la Salle Gràcia va participar durant el curs passat en l'Sssplau i va analitzar la qualitat acústica del seu entorn més proper. El projecte va consistir, en primera fase, en fer un estudi del nivell sonor dels carrers al voltant de l'escola per a localitzar espais problemàtics, amb alts índexs de soroll, on caldria prendre mesures i actuar. Per a fer-ho, van utilitzar uns sonòmetres amb els quals els nois i noies van realitzar les mesures.

Durant la segona fase, després de realitzar el treball de camp, els grups van elaborar un mapa sonor i un pòster explicatiu, que us podeu descarregar aquí. A més a més, van recopilar una sèrie de suggeriments i idees que poden ajudar a minimitzar la contaminació acústica al voltant de l'escola.

Aquest va ser un aprenentatge vivencial, multidisciplinari i aplicat a l'entorn immediat!