El Servei de Documentació comença l’any amb novetats!

Butlletí: 

Residus i canvi climàtic són els dos temes de gran actualitat que tracten els materials educatius per ESO i batxillerat que ha adquirit aquest mes de gener el Servei de Documentació d’Educació Ambiental. Ja podeu demanar-los en préstec!​"El recorrido de los residuos"

Generalitat Valenciana i Lafarge Cementos

Aquesta unitat didàctica és una eina divulgativa que té per objectiu l'aproximació de forma amena i senzilla a la problemàtica dels residus. Dirigida a joves, fonamentalment alumnat de segon cicle d'ESO i batxillerat i als seus formadors, vol sensibilitzar i formar sobre aquesta qüestió i la incidència que tenen per a aconseguir un desenvolupament sostenible i estendre la cultura de la sostenibilitat. El material està dividit 9 unitats temàtiques que expliquen l'origen dels residus, la seva classificació i gestió, les tècniques de reciclatge i les tecnologies de tractament així com criteris de minimització de la generació de residus.

 

"El cambio climático"
Generalitat valenciana, Foro Nuclear i Gas Natural Fenosa

Amb el mateix format i per al mateix públic que el material anterior, aquesta publicació vol aprofundir en el canvi climàtic a través de 7 unitats temàtiques. En aquest sentit, els objectius són informar i formar sobre la importància que té el canvi climàtic a les nostres vides i la influència de l'activitat humana, resaltar el paper clau que hi desenvolupa i reflexionar sobre la importància d'aplicar bones pràctiques ambientals com a solució efectiva al canvi climàtic.

 

Podeu demanar aquests materials en préstec al Servei de Documentació d’Educació Ambiental (SDEA):

Telèfon: 93 256 25 92

Correu: documentacioambiental@bcn.cat

Lloc web: www.barcelona.cat/documentacioambiental

Direcció: La Fàbrica del Sol. Passeig Salvat Papasseit,1  -  Barcelona