Nova edició de formacions dels projectes triennals

Butlletí: 

Voleu fer un pas més en el vostre projecte de sostenibilitat i no sabeu com? Comencen les sessions de seguiment i acompanyament per fer o renovar un projecte triennal 2020-2023.

Els centres que fa més de tres anys que esteu al programa i voleu anar una mica més enllà o els que finalitzeu el vostre projecte triennal i voleu iniciar-ne un de nou, ja podeu inscriure-us a les sessions de formació en les quals us acompanyarem per a fer el vostre projecte triennal.

Però, què implica fer un projecte triennal?

Fer un projecte triennal significa aturar-se a pensar on s’ha arribat els darrers anys, marcar-se nous objectius i pensar com continuar millorant en els propers tres cursos. També dóna l'oportunitat de portar a terme alguna transformació important al centre que requereix més d'un curs i de sol·licitar una aportació econòmica més important, de fins a 1.800 euros (consulteu les darreres convocatòries de subvenció).

Aquesta modalitat implica elaborar una memòria que reculli el que ha passat els anys anteriors i que susciti una reflexió global que ens ajudi a projectar horitzons per als pròxims tres cursos. Per a fer-ho, compteu amb el suport de l’equip d’Escoles + Sostenibles, que us guiarà i us acompanyarà durant els tres anys del projecte. És requisit indispensable l'assistència a totes les sessions de formació d'almenys una persona del centre per poder presentar un projecte triennal.

Aquestes sessions estan pensades per acompanyar-vos en el procés: reflexionarem conjuntament a través de dinàmiques de grup i preparem el nou projecte. A més, aquesta modalitat de projecte permet l’apropament a una transformació sobre l'aprenentatge a l’escola que ha de quedar reflectida en el projecte educatiu i en els altres documents del centre. Es proposa vetllar per la coherència entre allò que es diu, allò que s'escriu i allò que es fa cada dia, amb la participació de tota la comunitat educativa. Incorporar criteris de sostenibilitat en tots els àmbits de la seva tasca educativa per tal de promoure una mirada crítica, un aprenentatge contextualitzat, el compromís ciutadà, la comunicació i el treball en xarxa. Aquest projecte contribueix a l’objectiu de formar persones conscients, actives i responsables en la recerca de camins per a un desenvolupament ecològicament viable, socialment equitatiu i econòmicament més just. L'alumnat és al centre del projecte: l’objectiu és que estigui apoderat en la implementació de solucions i que sigui creatiu i hàbil per imaginar alternatives als problemes tractats.


Formació: “Vols presentar o renovar un projecte triennal?”

Dates: 4 sessions de febrer a maig
Lloc: La Fàbrica del Sol
 

Més informació i inscripcions

 

Voleu fer un projecte triennal?