Es busquen bones pràctiques de sostenibilitat

Butlletí: 

Un total de 10 iniciatives seran reconegudes durant l’acte del Dia Mundial del Medi Ambient del 5 de juny i es publicaran a l’Informe d’Indicadors 2019. Voleu presentar-hi la vostra? Teniu fins al 31 de març!

Un any més, a l’Informe d’Indicadors de Sostenibilitat de Barcelona s’incorpora un apartat de Bones Pràctiques per a cada objectiu del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 per donar més protagonisme a l’esforç i la contribució dels membres de la xarxa Barcelona + Sostenible a la sostenibilitat de la ciutat. Economia circular, rehabilitació energètica, accessibilitat als comerços, la natura com a element educatiu i concerts que lluiten per la igualtat de gènere són algunes de les Bones Pràctiques destacades del 2018 de les organitzacions de B+S i els centres educatius d’Escoles + Sostenibles.

> Consulteu les bones pràctiques premiades el 2018


Voleu que les vostres accions optin a ser seleccionades per a l’Informe de 2019?

Busquem 10 bones idees, una per cada objectiu del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022, perquè ens inspirin i per mostrar que petites accions poden suposar grans canvis. Envieu-nos la vostra bona pràctica emplenant la fitxa adjunta i algunes imatges representatives abans del 31 de març de 2020 al correu escolessostenibles@bcn.catLes 10 iniciatives més destacades es presentaran durant la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient el 5 de juny i seran publicades a l'Informe Indicadors de Sostenibilitat de Barcelona de l'any 2019.

   

   

L’Informe d'Indicadors de Sostenibilitat de Barcelona 2018


A més de les fitxes de bones pràctiques, ja teniu disponibles els indicadors de 2018 que podeu consultar en aquest espai del web.
L’Informe d'Indicadors de Sostenibilitat de Barcelona es formula d’acord amb els objectius i les línies d’actuació del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 i reflecteix el context socioeconòmic i ambiental actual de la ciutat. La propos­ta d’indicadors s’elabora a partir de la participació activa de re­presentants d’institucions, entitats, centres educatius i col·lectius de la ciutat membres de la xarxa Barcelona + Sostenible, així com del diàleg amb persones expertes dels diferents àmbits analitzats. Els indicadors volen ser un ins­trument per informar sobre els progres­sos de la ciutat des de la perspectiva del desenvolupament sostenible, atès que permeten recopilar de manera sintètica i global el coneixement sobre els diferents àmbits d’activitat, tot detectant les prin­cipals dades i tendències.

> Consulta el web de l'Informe d'indicadors 2018