Sis centres de la xarxa, pioners en els nous menús escolars

Butlletí: 

A través de la reducció de la carn vermella i l'augment de la proteïna vegetal, aquesta prova pilot promou una alimentació sana i baixa en petjada de carboni. La iniciativa, que ha comptat amb la participació de sis centres d'Escoles + Sostenibles, és una de les mesures que l’Ajuntament ha proposat per fer front a l'emergència climàtica.
 

En el marc de l’emergència climàtica a Barcelona i amb l’objectiu de promoure una alimentació més sostenible i saludable als centres educatius, un total de sis centres de la xarxa Escoles + Sostenibles aplicaran aquest curs les recomanacions de l’Ajuntament i de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) sobre els menús dels menjadors. L’objectiu final és que aquesta prova pilot s’estengui a tots els centres d’infantil i primària públics i concertats de la ciutat i adaptin els seus menús a aquesta proposta.

La iniciativa forma part del centenar de mesures que l’Ajuntament de Barcelona ha proposat en l’actual context d’emergència climàtica, declarada el passat 15 de gener. Concretament, es tracta d’implantar i promoure dietes més saludables i baixes en carboni a les escoles promovent els productes de temporada, proximitat i ecològics, així com reduir el consum de proteïna animal.

D'aquesta manera, la nova proposta de menús escolars conté menys carn vermella i/o processada i més proteïna vegetal. S’estima que amb la reducció de la proteïna animal dels menús escolars a tres dies per setmana respecte a la seva presència actual s’aconseguiria una reducció del 23% en les emissions de gasos d’efecte hivernacle associades a la producció d’aquests menús.

L’evidència científica actual estableix que les dietes calòriques amb excés de proteïna animal, greixos saturats i productes ensucrats i processats té efectes negatius per a la salut i incrementa el risc de patir malalties cardiovasculars, diabetis o càncer, entre d’altres. A més, aquest tipus de dietes també tenen un impacte en el medi ambient i generen majors emissions de gasos contaminants durant el seu procés d’elaboració, a banda de promoure un ús intensiu de productes químics, la desforestació i la reducció de la biodiversitat.
 


Les sis Escoles Sostenibles que duran a terme la iniciativa de manera pilot per tal d’identificar els punts forts i febles d’aquesta recomanació nutricional són l’Escola Dovella, l’Escola Mallorca, l’Escola Ramon Casas, l’Escola Pare Poveda, l’Escola La Farigola del Clot i l’Escola Patronat Domènech. Totes compten amb alumnat d’infantil i de primària d’entre 3 i 12 anys i, en el marc de la prova pilot, rebran assessorament i acompanyament professional per part de l’ASPB per resoldre els dubtes que puguin anar sorgint i per fer que els canvis en la dieta de l'alumnat es faci de la manera més senzilla i ràpida possible.

Així doncs, si voleu fer el primer pas cap a una alimentació més sostenible en el centre educatiu, l’Agència de Salut Pública de Barcelona ofereix actualment el Programa de revisió dels Menús Escolars (PreME), adequat a les recomanacions del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

 

> Llegiu la notícia completa de l'Ajuntament
> Escola Farigola: "Centre pilot en reducció de proteïna animal"
> "Menú escolar a Barcelona: menys carn vermella per combatre la crisi climàtica", notícia al portal web del Canal 324