Benvingudes, abelles!

Butlletí: 

L’alumnat de l’Institut Josep Comas i Solà adequa els seus espais exteriors per afavorir la presència d’abelles i investiga el seu paper primordial a la natura a través de diverses dinàmiques i una campanya de sensibilització.  

Durant el curs passat, l’alumnat de les optatives Salut i Medi Ambient i la comissió ambiental Comas Verd van començar a parlar i debatre sobre la importància de les abelles per al planeta. D’aquestes sessions en van sorgir una sèrie d’accions, entre les quals hi havia unes intervencions a l’espai exterior i fer una petita campanya de conscienciació. A continuació, l’alumnat de l’institut ens explica detalladament en primera persona els canvis sorgits a l’escola i com han treballat aquesta temàtica: 

“Durant aquest curs hem estat investigant sobre les abelles, la seva importància en els ecosistemes terrestres i quines són les causes que provoquen que estiguin en perill d’extinció. De quina manera podem aportar el nostre granet de sorra? Vam decidir que els nostres espais exteriors serien un espai idoni per a crear un ecosistema ideal que afavorís la presència d’abelles. A l’hort vam plantar flors i més plantes aromàtiques i, a més d’ajudar als insectes, també vam crear un espai més bonic i agradable de visitar. Prèviament a l’acció de plantar, es van dedicar unes sessions a l’aula per parlar sobre les abelles, del seu paper a la natura i de què es pot fer per alentir o aturar la seva desaparició i crear ambients favorables per a la seva vida.  

Algunes sessions es van dur a terme a l’aula de Salut i medi Ambient de segon i quart. Mitjançant diverses dinàmiques, treball en parella i alguns vídeos i qüestionaris l’alumnat va aprendre curiositats i fets relacionats amb les abelles i la seva repercussió a la natura i també com afecta la seva desaparició als éssers humans. De forma conjunta amb l’alumnat, es va decidir de quina manera es compartiria allò que havien après amb la resta de l’institut. Amb la col·laboració de l’alumnat de quart vam fer uns pòsters on convidàvem a apadrinar uns ruscs o a comprar mel ecològica. Amb l’alumnat de segon vam crear unes abelles de cartró per fer que el tauler de notícies fos més atractiu.” 

Durant aquest temps, els nois i noies s’han mostrat motivats, ja que el projecte incloïa activitats a l’aula, treballs manuals, treball en parella i activitats a l’aire lliure. Per a molts d’ells alguns conceptes eren nous i s’han mostrat sensibles al tema. El fet de treballar tant amb l’alumnat de segon com de quart també ha fet que el tema fos més visible i compartit.