Una passejada interactiva i educativa pel riu Besòs

Dijous, 15 setembre, 2022
Butlletí: 

L’alumnat de l’Institut Rubió i Tudurí va poder conèixer millor la biodiversitat del seu entorn, amb activitats engrescadores i pedagògiques per entendre la importància de cuidar el medi ambient.  Voleu conèixer tots els detalls?

El passat curs, els i les alumnes del CFGS de Gestió Forestal i del Medi Natural van fer d'educadores als grups d’IFE auxiliar en la cura d'animals i espais verds al riu Besòs.

L’acció va tenir com a finalitat fer-los participar en una activitat d'educació ambiental, per explicar i reconèixer quina relació pot haver-hi amb la biodiversitat d'un riu pel fet de tenir una granja al costat.

"A l’escola, vam realitzar unes sessions prèvies, preparant i organitzant quina seria la funció dels educadors i educadores ambientals i quines tècniques d'educació ambientals serien adients per generar les activitats que desenvoluparíem al riu. Finalment, van sortir els grups de: ocells, rastres i restes, impactes humans i qualitat de l'aigua, vegetació i per últim, l'equip tècnic de comunicació ambiental.

El grup de rastres va recrear unes petjades dels diferents animals més comuns de la zona del riu. L’objectiu d’aquesta activitat va ser crear dues dinàmiques amb el grup: la primera fer una memòria amb les petjades i l’espècie a la qual pertanyien, i si totes les espècies que estaven representades eren o no espècies que les podríem trobar al riu Besòs. La segona, a través d’excrements, fer-los comprendre que, si investigàvem i observàvem amb paciència, podríem arribar a descobrir-los i identificar-los, per poder saber què podríem aconseguir en aquell entorn sense arribar a veure'ls.

El grup dels ocells va fer una observació en un lloc concret del riu, on es poguessin veure ocells característics de la zona. Amb uns prismàtics, per molts per primer cop a les mans, els nois i noies de l'IFE van poder veure els ocells de més a prop. Amb l'ajut d'unes fitxes il·lustrades i uns pòsters, van resoldre inquietuds i dubtes sobre els ocells.

D’altra banda, el grup de vegetació va identificar les espècies de plantes més freqüents al voltant del riu Besòs. La dinàmica va consistir a veure si ells mateixos, només amb les fotografies, podien identificar-les. Després de fer-ho, es va estudiar si aquestes espècies eren autòctones o al·lòctones i si podien servir de refugi per animals més petits.

Sensibilitzar l'alumnat agafant mostres del riu va ser l’objectiu del grup d'impactes humans i qualitat de l'aigua. Es va descobrir que, tot i que l'aigua es veia cristal·lina, no era una garantia que no estigués contaminada. També es va comprovar com la vegetació depurava l'aigua i fixava el sòl.

Finalment, el grup de l'equip tècnic encarregat de la divulgació ambiental van presentar l'activitat abans de la sortida. Per motivar l'interès, van recollir imatges durant els dies d'activitats i, posteriorment, van elaborar un vídeo, i una exposició que pròximament presentaran a les xarxes de l'escola.

Va ser una experiència molt gratificant, tant per a l’alumnat de l’IFE com per al de CFGS de Gestió Forestal i del medi natural. Volem agrair al professorat de l’IFE, donar-nos aquesta oportunitat".

Pau Vicens, Alfredo Rodríguez, Laura Martínez, Adrià Gual, Iván Peramos