Guia EA 06: Festes més sostenibles

Guia EA 06: Festes més sostenibles

2004

En paper i pdf

Aquesta guia està dividida en tres capítols. El primer descriu analíticament la festa, els participants i el disseny del recinte festiu. En el següent trobareu idees per reduir l'impacte ambiental, suggeriments per a finançar les actuacions ambientals i sensibilitzar als assistents. Per últim, exemples per a unes festes més sostenibles.