La Fàbrica del Sol, la casa de la sostenibilitat a la ciutat