Presentació de l'informe de seguiment de la Declaració d'Emergència Climàtica