Accions per la sostenibilitat de Salta, Empresa d`inserció