Pla acció Consell de gremis de comerç, serveis i turisme de Barcelona 2019