Pla Acció_Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i en Ciències de Catalunya