Pla d`acció de la Unió Provincial d`Estanquers de Barcelona