Pla d`acció del Gremi de Calefacció, Ventilació i Aire Condicionat 2017