Cercador per objectius

Fes clic sobre un dels Objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat per veure les Actuacions associades

1. Biodiversitat

  • 317
  • 318
  • 319
  • 320
  • 321
  • 322
  • 323
  • 324
  • 325
  • 326

2. Espai públic i mobilitat

  • 328
  • 329
  • 330
  • 331
  • 332
  • 333
  • 334
  • 335
  • 336
  • 337

3. Qualitat ambiental i salut

  • 339
  • 340
  • 341
  • 342
  • 343
  • 344
  • 345
  • 346
  • 347
  • 348

4. Ciutat eficient, productiva i d'emissions zero

  • 350
  • 351
  • 352
  • 353
  • 354
  • 355
  • 356
  • 357
  • 358
  • 359

5. Ús racionals dels recursos

  • 361
  • 362
  • 363
  • 364
  • 365
  • 366
  • 367
  • 368
  • 369
  • 370

6. Bon govern i responsabilitat social

  • 372
  • 373
  • 374
  • 375
  • 376
  • 377
  • 378
  • 379
  • 380
  • 381

7. Benestar de les persones

  • 383
  • 384
  • 385
  • 386
  • 387
  • 388
  • 389
  • 390
  • 391
  • 392

8. Progrés i desenvolupament

  • 394
  • 395
  • 396
  • 397
  • 398
  • 399
  • 400
  • 401
  • 402
  • 403

9. Educació i acció ciutadana

  • 405
  • 406
  • 407
  • 408
  • 409
  • 410
  • 411
  • 412
  • 413
  • 414

10. Resiliència i responsabilitat planetària

  • 416
  • 417
  • 418
  • 419
  • 420
  • 421
  • 422
  • 423
  • 424
  • 425

Fer una nova cerca

Resultats de la cerca:

Todo(s) [1] [2] [3] [5] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z