Accessibilitat

Al web Barcelona de l’Ajuntament de Barcelona s’han considerat les mesures següents per permetre que els usuaris accedeixin a tots els continguts i funcionalitats d'una manera més fàcil:

 • Multinavegador

  Les pàgines presenten una visualització correcta en els diferents navegadors utilitzats per a l'anàlisi (Mozilla, Internet Explorer, Safari, Chrome).

 • Navegació coherent

  S'assegura la consistència en el lloc web, que permet que la navegació sigui coherent a totes les pàgines i ofereix una experiència d'usuari gratificant.

 • Distraccions

  S'eviten interferències com el contingut intermitent, el parpelleig exagerat o l'àudio que s'engega automàticament.

 • Imatges de text

  En general, el contingut, excepte logotips o imatges de marca, es pot configurar perfectament, ja que s’eviten les imatges de text.

 • Títols

  Els títols de pàgina anomenen el portal i la secció per tal de contextualitzar els usuaris.

 • Contrast de colors

  Les característiques visuals del web (tipus de lletra, color del text i fons, etc.) s’han definit mitjançant el full d'estil. Compleixen les pautes de les WCAG 2.0 referides a la ràtio de contrast en el nivell AA.

 • Formularis

  Els formularis contenen etiquetes i controls associats correctament.

 • Idioma

  L’idioma de les pàgines està marcat correctament.

 • Xarxes socials

  Els connectors de les xarxes socials són accessibles.

 • Reproductor d’audiovisuals

  Els reproductors d’audiovisuals són accessibles per a usuaris de qualsevol tipus de dispositiu, usuaris de teclat i persones cegues.

 • Audiovisuals

  Els audiovisuals contenen audiodescripció, descripcions i subtítols.

 • Llenguatge

  El llenguatge de la pàgina és simple i adequat per al públic al qual va adreçat el contingut.

El desenvolupament del web La meva Barcelona de l’Ajuntament de Barcelona s’ha basat en la consideració de les Pautes d'accessibilitat al contingut en la web 2.0 (WCAG 2.0), en el seu nivell doble A, establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web).

Per a més informació sobre l’accessibilitat web i els recursos d’accessibilitat, i per configurar les opcions dels diferents navegadors, adreceu-vos al web http://accessibilitat.bcn.cat/ca

L'Ajuntament de Barcelona es compromet a continuar treballant perquè es redueixin al màxim les diverses barreres d'accessibilitat que actualment queden per resoldre en aquest lloc web.

En el cas que trobeu barreres al web, cal que ens les indiqueu a través del formulari http://w10.bcn.es/APPS/irsconsultesWeb/continuar.executant.do?i=c&origen=hola&detall=4499.

Comparteix aquest contingut