Accessibilitat

Al web Barcelona de l’Ajuntament de Barcelona s’han considerat les mesures següents per permetre que els usuaris accedeixin a tots els continguts i funcionalitats d'una manera més fàcil:

 • Multinavegador

  Les pàgines presenten una visualització correcta en els diferents navegadors utilitzats per a l'anàlisi (Mozilla, Internet Explorer, Safari, Chrome).

 • Navegació coherent

  S'assegura la consistència en el lloc web, que permet que la navegació sigui coherent a totes les pàgines i ofereix una experiència d'usuari gratificant.

 • Distraccions

  S'eviten interferències com el contingut intermitent, el parpelleig exagerat o l'àudio que s'engega automàticament.

 • Imatges de text

  En general, el contingut, excepte logotips o imatges de marca, es pot configurar perfectament, ja que s’eviten les imatges de text.

 • Títols

  Els títols de pàgina anomenen el portal i la secció per tal de contextualitzar els usuaris.

 • Contrast de colors

  Les característiques visuals del web (tipus de lletra, color del text i fons, etc.) s’han definit mitjançant el full d'estil. Compleixen les pautes de les WCAG 2.0 referides a la ràtio de contrast en el nivell AA.

 • Formularis

  Els formularis contenen etiquetes i controls associats correctament.

 • Idioma

  L’idioma de les pàgines està marcat correctament.

 • Xarxes socials

  Els connectors de les xarxes socials són accessibles.

 • Reproductor d’audiovisuals

  Els reproductors d’audiovisuals són accessibles per a usuaris de qualsevol tipus de dispositiu, usuaris de teclat i persones cegues.

 • Audiovisuals

  Els audiovisuals contenen audiodescripció, descripcions i subtítols.

 • Llenguatge

  El llenguatge de la pàgina és simple i adequat per al públic al qual va adreçat el contingut.

El desenvolupament dels webs de barcelona.cat es basa en la consideració de la norma UNE-EN 301549, requerida pel RD 1112/2018, i de les pautes d'accessibilitat al contingut WCAG 2.1, en el nivell AA, establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web)​

Més informació sobre l’accessibilitat web i els recursos d’accessibilitat, i per configurar les opcions dels diversos navegadors la trobareu al web d'accessibilitat de l'Ajuntament de Barcelona.

En cas que trobeu barreres al web, cal que ens les indiqueu per mitjà d’aquest formulari.