Dispositiu de seguretat, convivència i mobilitat

Reforç policial Nadal 2018

La Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra reforçaran la seva presència a les zones comercials duent a terme funcions de proximitat i de prevenció, i s’incrementaran els dispositius per garantir la seguretat viària.

Amb motiu de les festes nadalenques, Barcelona entra en un període on es produeix un ús més intensiu de l’espai públic i hi ha més concurrència de visitants a les àrees més comercials de la ciutat. Per aquest motiu, i per garantir el desenvolupament normal de l’activitat quotidiana i que els ciutadans i les persones que ens visiten puguin gaudir del Nadal amb tranquil·litat, fins al 13 de gener l’Ajuntament de Barcelona posa en marxa l’operació Nadal, un dispositiu especial per assegurar uns nivells de seguretat, convivència, mobilitat i neteja òptims a la capital catalana.

L’àmbit d’actuació inclourà tots els districtes de la ciutat, però es posarà una atenció especial a les zones de més afluència de ciutadans, a la zona del centre de la ciutat i als diversos eixos comercials de Barcelona. L’espai comprès entre passeig de Sant Joan, passeig de Lluís Companys, carrer de Pujades, passeig de Picasso, avinguda del Marquès de l’Argentera, passeig d'Isabel II, passeig de Colom, passeig de Josep Carner, avinguda del Paral·lel, ronda de Sant Pau, carrer del Comte d’Urgell i carrer de Mallorca serà objecte d’una atenció especial.

L’operació es complementarà amb altres dispositius específics durant la nit de Cap d’Any, la Cavalcada de Reis, la Fira de Reis de la Gran Via, etcètera.

El dia 6 i 8 seran els primers festius amb comerços oberts i, per aquest motiu, els agents ja intensificaran la seva actuació als eixos comercials de la ciutat amb l’objectiu de garantir la seguretat ciutadana i prevenir possibles activitats delictives a la via pública.

Prevenir els delictes

En el marc de l’operació Nadal, i en previsió d’una afluència més gran de compradors a les diferents zones comercials de la ciutat, els agents de la Guàrdia Urbana de Barcelona i dels Mossos d’Esquadra reforçaran la seva presència en aquests àmbits duent a terme funcions de proximitat i de prevenció per garantir la seguretat i prioritzant la presència de patrulles uniformades a peu, presències mixtes dels dos cossos policials a tota la ciutat i un reforç especial als eixos comercials de cada barri.

Enguany, la Guàrdia Urbana, en coordinació amb Mossos d’Esquadra, incrementa la presència al territori a Ciutat Vella. La iniciativa pretén aconseguir la màxima eficiència en la cobertura policial, la prevenció de delicte i la implicació de la Policia de Barri a través del treball i el contacte permanent amb els veïns i veïnes, com a eines clau per garantir l’eficàcia de l’actuació preventiva.

Durant aquest Nadal també s’intensificarà l’operació Xarxa per prevenir els actes delictius al metro de Barcelona.

S’actuarà de manera preferent per controlar i corregir les conductes incíviques i altres comportaments que puguin alterar l’ús normal dels espais públics o que puguin comportar una alteració de la convivència.

Es mantindrà la funció de corregir les infraccions relacionades amb la degradació visual de l’entorn urbà. S’actuarà davant la realització de pintades i/o grafits, i contra la publicitat no autoritzada en façanes i mobiliari urbà, amb especial atenció a aquella que pugui incitar al consum indiscriminat de begudes alcohòliques.

Vetllar pel descans dels veïns i la protecció dels menors

S’actuarà per controlar la contaminació acústica, tant l'originada pel soroll dels vehicles com la generada pels clients dels locals de concurrència pública amb l'objectiu de garantir el descans dels veïns i veïnes.

Es vetllarà per evitar les molèsties derivades de les concentracions nocturnes en espais públics que puguin ocasionar molèsties o problemes de convivència.

La Guàrdia Urbana també farà inspeccions en locals de concurrència pública i incidirà, també, en les infraccions relacionades amb els sorolls molestos, l’excés d’aforament i el consum de begudes alcohòliques per part de menors, tant a l’interior dels locals com a la via pública. Es vetllarà perquè es respectin els horaris de tancament d’aquests locals, especialment de les terrasses i els vetlladors.

Paral·lelament, es controlarà el compliment de les ordenances actuant contra la publicitat no autoritzada en façanes i mobiliari urbà, amb especial atenció a les que puguin incitar al consum indiscriminat de begudes alcohòliques.

Desplaçaments segurs i fluïdesa viària​

Com que s’incrementarà la presència de persones a les zones comercials i el nombre de desplaçaments en aquests espais, la Guàrdia Urbana actuarà per evitar congestions de trànsit i establirà mesures d’ordenació per mantenir la fluïdesa viària i facilitar la mobilitat tant dels vianants com dels vehicles.

En aquest sentit, es posarà un èmfasi especial a controlar les infraccions que puguin afectar la seguretat dels vianants, com ara no respectar la preferència en els passos de vianants, els senyals dels semàfors o la circulació per les voreres. També s’actuarà contra els vehicles aparcats en doble fila o que entorpeixin la circulació del transport públic.

Paral·lelament, el cos de policia barceloní reforçarà els controls preventius d’alcoholèmia i drogotest a fi de reduir l’accidentalitat durant un període amb moltes celebracions, i potenciarà la correcció d’infraccions en moviment. Es posarà una atenció especial en aquells punts més sensibles en relació amb l’accidentalitat, amb l’objectiu de reduir les víctimes d’accidents de trànsit.

La nit de Cap d’Any hi haurà un dispositiu específic en què es reforçaran els serveis de vigilància del trànsit i prevenció d’accidents i en els controls preventius d’alcoholèmies i drogues.

Durant aquestes festes, els panells informatius de trànsit de la ciutat enviaran missatges en què es recordaran normes importants relacionades amb la seguretat i la fluïdesa de la circulació, així com informacions i recomanacions per a cada circumstància, en funció de la situació del trànsit.

Obres a la via pública​

Durant tot el període de vigència de l'operació Nadal no es concediran permisos per fer obres que afectin la via pública, llevat de casos urgents o d’especial interès, que haurà d’autoritzar el cap de la Divisió de Coordinació i dels quals s’informarà la SCC (Sala Conjunta de Comandament). No s’aturen les grans obres vigents.

No es poden fer obres de serveis a la zona delimitada pels carrers següents: passeig de Sant Joan, passeig de Lluís Companys, carrer de Pujades, passeig de Picasso, avinguda del Marquès de l’Argentera, passeig d'Isabel II (inclòs pla de Palau, pas de Sota Muralla i plaça de Pau Vila), passeig de Colom, passeig de Josep Carner, avinguda del Paral·lel, ronda de Sant Pau, carrer de Còrsega i avinguda Diagonal.

Aquesta prohibició també inclou el nucli antic, els voltants dels mercats municipals i les vies més importants de la ciutat, especialment les zones següents:

Sants, carrer Gran de Sant Andreu, carrer Gran de Gràcia, travessera de Gràcia (entre via Augusta i passeig de Sant Joan), avinguda Diagonal (entre plaça de Francesc Macià i plaça de la Reina Maria Cristina), via Augusta (entre l’avinguda Diagonal i carrer de Balmes), voltants del centre comercial Glòries, via Júlia, plaça d'Eivissa, entorns de la plaça del Virrei Amat, passeig de Fabra i Puig, rambla de Sant Andreu (entre carrer Gran de Sant Andreu i carrer de Concepción Arenal), carrer de Rogent, rambla del Poblenou i carrer de Sant Joan de Malta, carrer de Marià Aguiló, entorns de la zona Hipercor, avinguda Meridiana, entorns de la zona comercial La Maquinista, entorns del centre comercial Diagonal Mar, entorns de la zona comercial Can Dragó, avinguda de Gaudí i entorns de la plaça de la Sagrada Família i plaça de Gaudí, carrer Major de Sarrià, i entorns del centre lúdic Les Arenes.

Al mes de desembre i al període de Nadal continuen en marxa diverses grans obres:

  • Reforma de la Meridiana: de la configuració urbanística entre Mallorca i Independència: ocupacions permanents
  • Reforma de voreres i serveis a Joan de Borbó (de Dr. Aiguader a Pepe Rubianes, que s’acabarà el mes de febrer
  • Pous d’ADIF al carrer de Mallorca amb Nàpols i Independència, amb tall d’aquests dos carrils a les cruïlles i mantenint dos carrils oberts a Mallorca
  • Pou d’ADIF a Provença amb Urgell: amb tall del carrer de Provença i deixant dos carrils al carrer d’Urgell
  • Cobertura de la B-20 (del punt quilomètric 10,5 al 10,7) continua tot el Nadal, amb talls nocturns els dies laborables
  • Treballs de reforma de la plaça de les Glòries Catalanes, amb desviaments i que afecten bàsicament la gran via de les Corts Catalanes.
  • Reforma de l’avinguda del Príncep d’Astúries (que s’acabarà a mitjan març).

Transports públics preparats

Pel que fa a mobilitat, i durant aquest període, l’Ajuntament de Barcelona recomana l’ús del transport públic per desplaçar-se per les zones més cèntriques de la ciutat.

L’oferta de bus i metro s’adaptarà a les característiques especials d’aquestes dates, en què disminueix la demanda de transport per motius laborals i d’estudis, però s’incrementen els viatges amb destinació o origen a les zones comercials, així com les visites a familiars i les sortides de lleure. Consulteu l’operatiu especial de transport públic.

Reforç policial Nadal 2018

La Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra reforçaran la seva presència a les zones comercials duent a terme funcions de proximitat i de prevenció, i s’incrementaran els dispositius per garantir la seguretat viària.

Comparteix aquest contingut