Barcelona Energia encén l’interruptor

Barcelona Energia encén l’interruptor

02/07/2018 - 11:14

Energia. A partir de l’1 de juliol, l’operador elèctric metropolità comença a subministrar energia de proximitat i cent per cent verda als organismes i les empreses municipals.

Barcelona Energia, l’operador elèctric metropolità, ha començat a operar amb la intenció de tenir un paper actiu en el mercat energètic per fer-lo més just, eficient i sostenible. La companyia inicia avui l’activitat per satisfer les necessitats d’electricitat de l’Ajuntament i la resta d’empreses municipals, així com de l’enllumenat públic, i a partir del gener del 2019, s’obrirà a tota la ciutadania. S’estima que el seu ús permetrà un estalvi anual de prop de 710.000 euros.

Més enllà de l’estalvi econòmic, la posada en marxa de la comercialitzadora pública persegueix liderar la transició cap a la sobirania energètica de la ciutat, l’aposta per la generació renovable local i el foment d’un consum més responsable i racional de l’energia.

Barcelona Energia comercialitza la producció que genera des de les plantes que actualment gestiona i explota, que són: 41 plantes fotovoltaiques instal·lades en edificis municipals, la planta de valorització energètica de Sant Adrià de Besòs i la planta d’aprofitament energètic de biogàs de l’abocador del Garraf.

Independència de les grans elèctriques

La comercialització d’energia cent per cent verda i de proximitat suposa deixar de dependre de l’oligopoli elèctric actual i combatre els efectes del canvi climàtic amb la reducció dels gasos amb efecte d’hivernacle que es produeixen pel transport de l’energia que consumim, a més de reduir les pèrdues energètiques que es produeixen en aquest transport.

Quan s’obri a la ciutadania, a partir del gener del 2019, també suposarà un pas endavant en la promoció d’una nova cultura energètica a la ciutat, oferint assessorament entre els usuaris i les usuàries per a una millor eficiència en el consum i també promovent l’autogeneració d’energia fotovoltaica. Es preveu que podrà donar subministrament a unes 20.000 famílies de l’àrea metropolitana.

Barcelona Energia és la comercialitzadora elèctrica cent per cent pública més gran de l’Estat, que ja està inspirant altres administracions locals, com els ajuntaments de Cadis o Pamplona.