Concurs per reforçar el pulmó verd dels Tres Turons

Concurs per reforçar el pulmó verd dels Tres Turons

06/09/2018 - 20:25

La prioritat és protegir la biodiversitat del parc, revisar els usos de l’espai i millorar-ne la integració amb els barris.

El parc dels Tres Turons és l’espai natural més destacat del corredor verd Collserola-Ciutadella i un dels més importants de la ciutat per l’extensió (123 hectàrees) —inclou els turons de la Rovira, del Carmel i de la Creueta del Coll—, la diversitat d’hàbitats, la quantitat de verd i la riquesa de la fauna que hi viu.

El concurs que ha d’impulsar el parc com un dels espais verds de referència de la ciutat inclou un àmbit de 82 hectàrees, que són els terrenys qualificats com a parcs i jardins en el planejament urbanístic del 2010, amb tres sectors diferenciats:

— Camins, zones d’activitat i gestió ecològica: Les propostes hauran d’analitzar l’estructura i els tipus de camins i d’anelles de l’entorn dels turons, que ara mateix segueixen en alguns casos recorreguts sense lògica, perquè defineixin una estructura més racional, per localitzar possibles zones d’estada o activitats i concretar fórmules per poder aprofitar l’aigua pluvial i generar energia.

— La relació amb els barris: L’objectiu és definir actuacions als carrers de la vora, a les zones d’accés i en possibles nous punts d’entrada perquè el parc doni continuïtat a les vies de l’entorn i es millori la integració amb els barris i la relació amb el veïnat.

— Pedreres de Can Baró: El repte és realçar l’entorn de les pedreres i trobar alhora solucions per reallotjar els veïns dels Tres Turons afectats pel planejament urbanístic aprovat l’any 2010 i que inicialment s’havien de reubicar a la zona de Can Baró.

L’àmbit d’actuació exclou els parcs ja consolidats: el Park Güell, el parc de la Creueta del Coll i la part històrica del parc del Guinardó.

Una proposta de consens el març del 2019

El concurs, plantejat per equips multidisciplinaris amb especialistes en paisatgisme urbà, verd, enginyeria i biodiversitat, tindrà dues voltes.

Primer, el mes de novembre se seleccionaran els nou equips més idonis, i després es determinaran les millors propostes desenvolupades per aquests equips, amb un màxim de tres. Els guanyadors, que es donaran a conèixer el mes de març del 2019, tindran quatre mesos i mig per redactar els avantprojectes, que seran la base per consensuar amb el veïnat el projecte definitiu del parc.

El jurat que seleccionarà les propostes finalistes i guanyadores tindrà tretze membres: sis representants municipals, un representant de la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) i sis experts externs (dos de proposats per la FAVB, dos de proposats pel Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya i dos més a proposta del Col·legi Oficial d’Ambientòlegs de Catalunya).

Comparteix aquest contingut