Les obres de renovació de l’L5 de metro continuen al ritme previst

Les obres de renovació de l’L5 de metro continuen al ritme previst

28/07/2022 - 16:55

Mobilitat i transports. De l’1 al 31 d’agost, l’estació d’Horta s’afegeix al tram tallat actualment, entre Vilapicina i Congrés.

Les obres de renovació integral de la línia 5 del metro continuen avançant a bon ritme i acabaran el 31 d’agost, per garantir el ple funcionament de la xarxa de cara a l’inici del curs escolar. Des de l’1 de juliol el tall afecta el tram entre Congrés i Vilapicina, i a partir de l’1 d’agost s’hi afegeix l’estació d’Horta.

Per donar una alternativa de transport a la ciutadania, durant tot el procés d’execució de les obres s’ha reforçat en un 20% la xarxa de metro, a les línies 1, 2, 3 i 4, i s’ha habilitat un servei complementari d’autobusos llançadora que fan un recorregut similar al dels trams afectats per les obres de millora.

La renovació integral de 3 quilòmetres de via permetrà millorar la fiabilitat de la línia, reduir el nombre d’incidències originades en la infraestructura i solucionar el problema de les vibracions que afecten actualment diversos sectors dels barris per on passa la línia. Un cop acabades les obres, s’aconseguirà un manteniment més eficaç amb una optimització dels costos. S’hi ha fet una inversió de 15 milions d’euros.