Més energia solar per a un model més net i local

Més energia solar per a un model més net i local

01/06/2018 - 17:33

Medi ambient i sostenibilitat. En marxa cinc nous projectes per instal·lar plaques fotovoltaiques en façanes o parets d’edificis.

Aquest any es posaran en marxa dues façanes fotovoltaiques, a la mitgera del pont de Marina i a la dels jardins de Josep Goday i Casals, que incrementaran en un 30% l’energia generada per les deu que ja funcionen a la ciutat. A més, s’estan desenvolupant tres projectes nous en diversos espais.

En total, la ciutat disposa de dotze pèrgoles a l’espai públic i una seixantena d’edificis municipals amb plaques fotovoltaiques que generen 1.832 quilowatts pic (kWp), l’equivalent al consum d’un miler de llars, i estalvien més de 800.000 quilograms d’emissions de CO2.

L’energia generada s’aprofita per alimentar l’autoconsum dels mateixos edificis o de serveis pròxims a la instal·lació, com ara l’enllumenat públic, els equipaments municipals, el reg d’espais verds o l’escalfament d’aigua.

Cap a la sobirania energètica

La transició cap a un nou model energètic més net, renovable, autosuficient i local avança amb la posada en marxa el mes de febrer de Barcelona Energia, la comercialitzadora pública d’energia elèctrica que a partir d’aquest estiu alimentarà tots els edificis municipals abans de començar a oferir servei a la ciutadania.

A més, el canvi de model demana també impulsar l’ús de l’energia solar als edificis de particulars amb ajuts per instal·lar plaques fotovoltaiques o tèrmiques, i oferir eines a la ciutadania per fer un ús més intel·ligent dels recursos i reduir el consum energètic amb mesures d’estalvi.

L’ús d’energia neta i renovable ajuda a reduir la contaminació i afavoreix una ciutat més saludable, verda i respectuosa amb la biodiversitat.