Un impuls sense precedents al parc d’habitatge públic

Un impuls sense precedents al parc d’habitatge públic

16/08/2018 - 11:51

Habitatge. L’Ajuntament de Barcelona té en marxa la construcció de 4.547 llars, un ritme de producció que no s’havia assolit mai abans

La construcció d’habitatge públic a Barcelona ha assolit unes xifres sense precedents. Actualment, l’Ajuntament té en marxa 66 projectes de construcció que sumaran un total de 4.547 llars, un ritme que no s’havia assolit mai fins ara.

L’objectiu del consistori és que el parc d’habitatge públic creixi fins a arribar als 13.000 pisos l’any 2022, una xifra que equivaldria a construir en 8 anys el mateix nombre d’habitatges que durant els 80 anys anteriors.

Un 80% d’aquests habitatges estaran destinats a lloguers de preu assequible, un model que s’està prioritzant especialment perquè fomenta la igualtat en l’accés a la llar.

A banda de les noves construccions, el parc d’habitatge que gestiona l’Institut Municipal d’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (IMHAB) també s’està ampliant amb les compres de finques ja construïdes. Al llarg d’aquest mandat s’han adquirit 497 habitatges mitjançant aquesta via.

La promoció del parc públic d’habitatge és una de les prioritats recollides al Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025. Amb aquestes mesures, que estan finançades en un 95% amb recursos municipals i disposen del suport de la banca pública europea, es vol donar resposta a les necessitats residencials de la població que no pot accedir al mercat lliure.

 

Altres iniciatives per fomentar l’habitatge assequible

D’altra banda, l’Ajuntament ha aprovat inicialment la tramitació d’una proposta perquè el 30% dels habitatges de nova construcció i de grans rehabilitacions siguin protegits.

Aquesta iniciativa, impulsada per les entitats socials que lluiten pel dret a l’habitatge a la ciutat, permetria aportar entre 300 i 400 pisos cada any al parc d’habitatge assequible de la ciutat.

Per últim, s’ha iniciat la tramitació d’una mesura per ampliar a tota la ciutat la capacitat de l’Ajuntament d’aplicar el dret de tanteig i retracte. L’objectiu d’aquesta iniciativa és que el consistori tingui preferència en totes les operacions de compravenda de la ciutat per tal d’agilitzar l’ampliació del parc assequible.

 

Una nova eina per consultar el creixement de l’habitatge públic

El creixement del parc públic d’habitatge de Barcelona es pot consultar en el nou recurs informatiu que ofereix el web d’Habitatge de l’Ajuntament de Barcelona: el plànol de les noves promocions d’habitatge públic que s’estan edificant a la ciutat.

L’eina, que es pot trobar a la pàgina principal del web i a la pàgina sobre el parc públic d’habitatge, mostra informació actualitzada sobre els projectes que hi ha en marxa actualment.

Es tracta d’un recurs interactiu que permet filtrar els resultats per diversos criteris, com ara la localització de les noves construccions, l’estat de les obres o la tipologia de les promocions.