Àrea per a ciutadans amb gossos

 • Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos
 • Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos
 • Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos
 • Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos
 • Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos
 • Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos
 • Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos
 • Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos
 • Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos

Control de l'aforament

 L’obertura de l’àrea de gossos a la platja de Llevant inclou mesures especials de control de l’ocupació per garantir la distància de seguretat necessària, amb un aforament limitat a 141 persones o 60 gossos.

Consulta la normativa d’accés a les platges amb animals de companyia i la informació de l’àrea per a ciutadans amb gossos a la platja de Llevant.

L'ordenança sobre protecció, tinença i venda d'animals (CA), en el seu article 23, apartat tercer, estipula el següent: "Està prohibida la circulació o l'estada d'animals domèstics a les platges, llevat de les hores i els punts que l'alcalde assenyali, i als altres espais públics que l'alcalde determini. Resten fora d'aquesta prohibició els gossos d'assistència."

Segons el Decret d’alcaldia del 6 de juliol de 2018, es permet l’accés dels animals domèstics a les platges de la ciutat de Barcelona amb caràcter general, sense limitació horària, llevat del període de temporada de bany, que comprèn els caps de setmana d’abril a octubre, el període entre el dissabte anterior al Divendres Sant i el Dilluns de Pasqua Florida, tots dos inclosos, i el període comprès entre el cap de setmana anterior a l’1 de juny i el cap de setmana posterior a l’11 de setembre, tots dos inclosos, amb l’excepció de permetre l’accés a les platges als gossos d’assistència sense cap mena de limitació i els gossos que utilitzin l’espai habilitat per l’Ajuntament a la platja de Llevant, en el període comprès entre el cap de setmana anterior a l’1 de juny i el cap de setmana posterior a l’11 de setembre.

Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos a la platja de Llevant

Atesos els resultats i la bona acceptació de les dues proves pilot desenvolupades els estius 2016 i 2017, aquest decret dona cobertura definitiva per consolidar de manera permanent aquest espai d’accés de ciutadans amb gossos a la platja de Llevant, i permet que s’habiliti cada any durant la temporada alta de bany. Barcelona aposta sempre per la bona convivència entre les persones i els animals de companyia, pel respecte als drets dels animals.

L’espai d’accés de ciutadans amb gossos disposa dels serveis següents:

 • La platja de gossos com un espai separat físicament de la resta de la platja de Llevant, amb una superfície de prop de 1.250 metres quadrats i un aforament limitat a 141 persones o 60 gossos, per motius de seguretat, que manté les tanques perimetrals a la zona del trencant amb l’aigua i a l’espigó, per evitar que els gossos en puguin sortir. L’horari és de 10.30 a 21.00 hores.
 • Servei d’informació, amb dos informadors ambientals, de dilluns a diumenge, que duen a terme tasques de control d’accessos ja que només hi podran accedir els gossos identificats amb microxip, tasques de seguiment, repartiment de bosses de recollida d’excrements i informació als usuaris, tant en el mòdul d’informació com als accessos a la platja, perquè els usuaris amb gossos segueixin el traçat establert fins a l’entrada de l’àrea, com a garantia del bon funcionament de l’espai.
 • Servei de neteja manual, tant de l’espai com dels accessos, que inclou el buidat de papereres i neteja mecànica amb el garbellat a la nit mitjançant un tractor, a 8 cm aproximadament, igual que a la resta de les platges, i garbellat a 30 cm de profunditat, quan els criteris de contingència ho determinin.
 • Servei de control de la qualitat de l’aigua i de la sorra, que porta a terme l’Agència de Salut Pública (ASPB); el control de l’aigua es fa tal com estableix la Directiva 2007/CE; en relació amb el control de qualitat de l’aigua i de la sorra, s’ha establert amb l’ASPB un protocol de contingència que inclou un paquet d’actuacions de manteniment i neteja de la sorra en funció dels resultats analítics de control.
 • Campanya de conscienciació a la ciutadania sobre les obligacions que tenen amb les seves mascotes, sobre el comportament dins l’àrea de gossos i de respecte a la resta de la ciutadania.

Es lliurarà un fullet informatiu que inclou la normativa d’ús de l’espai, la normativa específica per a gossos potencialment perillosos i uns consells de bones pràctiques.

 • Mantenir el mobiliari urbà adaptat als usuaris i gossos

- La font de beure o abeurador adaptat a tota mena de gossos (grans i petits)
- Dutxa per a gossos
- Els urinaris urbandogs, amb base plàstica filtrant
- Dues dutxes per a persones amb un banc per descansar

Per accedir còmodament a l’espai, es manté la passera existent que arriba fins a la porta d’accés de l’àrea de gossos, que està degudament senyalitzada a l’entrada i a la rampa d’accés a l’espai.

Recordem que a la resta d'espais del litoral de Barcelona segueix vigent la prohibició d’accedir-hi amb gossos durant la temporada de banys, a excepció dels gossos d'assistència, que poden accedir-hi sempre.

Control de l'aforament

 L’obertura de l’àrea de gossos a la platja de Llevant inclou mesures especials de control de l’ocupació per garantir la distància de seguretat necessària, amb un aforament limitat a 141 persones o 60 gossos.

Comparteix aquest contingut