Àrea per a ciutadans amb gossos

 • Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos
 • Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos
 • Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos
 • Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos
 • Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos
 • Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos
 • Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos
 • Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos
 • Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos

Calendari de la temporada de bany

El 28 de setembre, acabada la temporada de bany de l’estiu 2020, comencen les tasques de desmuntatge de l’àrea d’accés amb gossos a la platja de Llevant.

Consulta la normativa d’accés a les platges amb animals de companyia i la informació de l’àrea per a ciutadans amb gossos a la platja de Llevant.

L'ordenança sobre protecció, tinença i venda d'animals (CA), en el seu article 23, apartat tercer, estipula el següent: "Està prohibida la circulació o l'estada d'animals domèstics a les platges, llevat de les hores i els punts que l'alcalde assenyali, i als altres espais públics que l'alcalde determini. Resten fora d'aquesta prohibició els gossos d'assistència."

Segons el Decret d’alcaldia del 6 de juliol de 2018, es permet l’accés dels animals domèstics a les platges de la ciutat de Barcelona amb caràcter general, sense limitació horària, llevat del període de temporada de bany, que comprèn els caps de setmana d’abril a octubre, el període entre el dissabte anterior al Divendres Sant i el Dilluns de Pasqua Florida, tots dos inclosos, i el període comprès entre el cap de setmana anterior a l’1 de juny i el cap de setmana posterior a l’11 de setembre, tots dos inclosos, amb l’excepció de permetre l’accés a les platges als gossos d’assistència sense cap mena de limitació i els gossos que utilitzin l’espai habilitat per l’Ajuntament a la platja de Llevant, en el període comprès entre el cap de setmana anterior a l’1 de juny i el cap de setmana posterior a l’11 de setembre.

Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos a la platja de Llevant

Atesos els resultats i la bona acceptació de les dues proves pilot desenvolupades els estius 2016 i 2017, aquest decret dona cobertura definitiva per consolidar de manera permanent aquest espai d’accés de ciutadans amb gossos a la platja de Llevant, i permet que s’habiliti cada any durant la temporada alta de bany. Barcelona aposta sempre per la bona convivència entre les persones i els animals de companyia, pel respecte als drets dels animals.

L’espai d’accés de ciutadans amb gossos disposa dels serveis següents:

 • La platja de gossos com un espai separat físicament de la resta de la platja de Llevant, amb una superfície de prop de 1.250 metres quadrats i un aforament limitat a 141 persones o 60 gossos, per motius de seguretat, que manté les tanques perimetrals a la zona del trencant amb l’aigua i a l’espigó, per evitar que els gossos en puguin sortir. L’horari és de 10.30 a 21.00 hores.
 • Servei d’informació, amb dos informadors ambientals, de dilluns a diumenge, que duen a terme tasques de control d’accessos ja que només hi podran accedir els gossos identificats amb microxip, tasques de seguiment, repartiment de bosses de recollida d’excrements i informació als usuaris, tant en el mòdul d’informació com als accessos a la platja, perquè els usuaris amb gossos segueixin el traçat establert fins a l’entrada de l’àrea, com a garantia del bon funcionament de l’espai.
 • Servei de neteja manual, tant de l’espai com dels accessos, que inclou el buidat de papereres i neteja mecànica amb el garbellat a la nit mitjançant un tractor, a 8 cm aproximadament, igual que a la resta de les platges, i garbellat a 30 cm de profunditat, quan els criteris de contingència ho determinin.
 • Servei de control de la qualitat de l’aigua i de la sorra, que porta a terme l’Agència de Salut Pública (ASPB); el control de l’aigua es fa tal com estableix la Directiva 2007/CE; en relació amb el control de qualitat de l’aigua i de la sorra, s’ha establert amb l’ASPB un protocol de contingència que inclou un paquet d’actuacions de manteniment i neteja de la sorra en funció dels resultats analítics de control.
 • Campanya de conscienciació a la ciutadania sobre les obligacions que tenen amb les seves mascotes, sobre el comportament dins l’àrea de gossos i de respecte a la resta de la ciutadania.

Es lliurarà un fullet informatiu que inclou la normativa d’ús de l’espai, la normativa específica per a gossos potencialment perillosos i uns consells de bones pràctiques.

 • Mantenir el mobiliari urbà adaptat als usuaris i gossos

- La font de beure o abeurador adaptat a tota mena de gossos (grans i petits)
- Dutxa per a gossos
- Els urinaris urbandogs, amb base plàstica filtrant
- Dues dutxes per a persones amb un banc per descansar

Per accedir còmodament a l’espai, es manté la passera existent que arriba fins a la porta d’accés de l’àrea de gossos, que està degudament senyalitzada a l’entrada i a la rampa d’accés a l’espai.

Recordem que a la resta d'espais del litoral de Barcelona segueix vigent la prohibició d’accedir-hi amb gossos durant la temporada de banys, a excepció dels gossos d'assistència, que poden accedir-hi sempre.

Calendari de la temporada de bany

El 28 de setembre, acabada la temporada de bany de l’estiu 2020, comencen les tasques de desmuntatge de l’àrea d’accés amb gossos a la platja de Llevant.

Comparteix aquest contingut