Comencen les obres de l'Institut de l'Esport sota les Piscines de Montjuïc

Comencen les obres de l'Institut de l'Esport sota les Piscines de Montjuïc

09/11/2022 - 17:50

Montjuïc. Una part de l'Institut de l'Esport de Barcelona podrà traslladar-se al nou emplaçament, sota les Piscines Municipals de Montjuïc, durant el curs 2023-24. La segona fase de les obres acabarà al 2024-25.

Una part de l'Institut de l'Esport de Barcelona podrà traslladar-se al nou emplaçament, sota les Piscines Municipals de Montjuïc, durant el curs 2023-24. La segona fase de les obres acabarà al 2024-25.

Amb un pressupost de 7,8 milions d’euros, dels quals 3,4 s’emmarquen en un conveni amb el Departament d’Educació, l’Ajuntament de Barcelona cedirà l’espai i finançarà la construcció i remodelació del nou emplaçament de formació professional esportiva, l’Institut de l’Esport de Barcelona, que s’ubicarà al recinte interior de les Piscines Municipals de Montjuïc.

L’espai de l’Institut estarà situat en l’estructura inferior de la instal·lació esportiva municipal que suporta les piscines i que disposa d’una superfície interior de 4.977,55 m2. La construcció resultant serà de tres plantes, una baixa 1.694,53 m2 i dues més de 1.781,80 m2 (primera) i 1.501,22 m2 (segona), dotades d’espais de gran versatilitat, lluminositat i confort: set sales esportives, menjador, cuina, una aula desdoblament, biblioteca, una sala pel professorat, un despatx per la direcció, quatre despatxos, una sala polivalent i dinou aules taller.

També es remodelarà la façana, que passarà a ser transparent per tal de facilitar la il·luminació i fomentar la sostenibilitat de l’emplaçament. De fet, tot l’edifici està dissenyat des d’un punt de vista funcional amb la finalitat de complir amb totes les necessitats dels centres educatius professionalitzadors de la ciutat.

Durant el 2022-2023 es preveu l’execució de la planta baixa i la primera planta per tal de preparar la instal·lació per poder acollir part de l’activitat de l’Institut durant el proper any escolar. Durant el mateix curs es durà a terme la segona planta amb l’objectiu d’acabar les obres el 2024-25.

Les Piscines Municipals de Montjuïc continuaran mantenint la seva activitat esportiva habitual, centrada en el bany en temporada d’estiu, així com en entrenaments, estades i competicions de natació, waterpolo i salts de trampolí. Per altra banda, el centre sinergiarà la seva activitat lectiva, de dilluns a divendres de 8.00 a 21.30 hores, amb les Piscines i, a més, obrirà la sala polivalent al barri del Poble-sec.

L’oferta de l’Institut de l’Esport de Barcelona

La institució, de titularitat del Departament d’Educació, va iniciar la seva activitat durant el curs escolar 2020-21 a l’edifici de l’Institut Rubio i Tudurí, on va instal·lar-se de forma provisional. Actualment, amb 516 alumnes, l’oferta formativa del centre contempla els ensenyaments corresponents als cicles formatius de grau mitjà (CFGM) i grau superior (CFGS), l’Itinerari Formatiu Específic (IFE) com a Auxiliar en Manteniment d’Instal·lacions Esportives i el batxillerat esportiu amb doble titulació, que pot cursar-se en tres modalitats diferents: batxillerat i Tècnic en Futbol; batxillerat i Tècnic en Salvament i Socorrisme o batxillerat i Tècnic en Vela.

Tanmateix, l’Institut de l’Esport de Barcelona està treballant per establir acords amb empreses per implantar la FP Dual, donada la perspectiva de creixement del sector. A més, en un futur, s’espera poder ofertar el cicle superior de Condicionament Físic, el PFI d’Auxiliar d’Activitats Esportives, així com altres títols d’Ensenyaments Esportius de Règim Especial.

Altrament, la institució comptarà amb serveis paral·lels i addicionals: els i les alumnes podran participar en programes d’intercanvi internacional, com l’Erasmus+; les persones amb experiència i formació prèvia al sector podran millorar les seves qualificacions amb un Servei d’assessorament i Reconeixement; i serà possible obtenir Certificats de professionalitat d’Animació físic-esportiva i recreativa i el de Condicionament físic en grup amb suport musical.