Obres per fer arribar la fibra òptica al Castell de Montjuïc

Obres per fer arribar la fibra òptica al Castell de Montjuïc

17/11/2022 - 13:36

Montjuïc. Fins al febrer de 2023 es produiran diverses afectacions a la mobilitat dels carrers Doctor Font i Quer, Can Valero i passeig del Migdia per l'obertura de les rases corresponents.

Del novembre de 2022 al febrer de 2023 es produiran diverses afectacions a la mobilitat dels carrers Doctor Font i Quer, Can Valero i passeig del Migdia per l'obertura de les rases necessàries per a l'estesa de fibra òptica des de la xarxa existent a l'Estadi Olímpic Lluís Companys fins al castell de Montjuïc.

L’actuació s’ha programat dividida en cinc trams:

  1. Carrer del Doctor Font i Quer: a confirmar entre dos possibles traçats:
    a. Per la vorera de la banda mar, sense afectació a la circulació de vianants ni vehicles.
    b. Per calçada, amb l’ocupació d’un carril de circulació i mantenint l’altre com a pas alternatiu en els dos sentits, amb semàfor.
  2. Carrer de Can Valero, del 21/11/2022 al 19/12/2022: ocupació del carril del costat Llobregat, habilitant un carril de circulació sentit mar. El desviament del carril sentit muntanya serà passeig del Migdia – carrer dels Tarongers – carrer dels Tres Pins – carrer del Doctor Font i Quer. La circulació del bus 150 no es veu afectada, però les parades 3774 i 2325 seran anul·lades consecutivament segons el tram on s’estigui treballant (mai les dues alhora).
  3. Passeig del Migdia, del 2/01/2023 al 6/02/2023: ocupació del carril de la banda mar i habilitació d’un carril de circulació en sentit Besòs. El desviament és el mateix que en el tram anterior.
  4. Carrer del Castell: en dates a confirmar, aquest carrer estarà tallat a partir del passeig del Migdia. S’anul·la la parada 2315 del bus 150 i es crea una parada provisional al costat de l’accés al Telefèric.
  5. Actuacions dins de l’àmbit del castell, del 2/01/2023 al 6/02/2023: sense afectació a la circulació de vianants o vehicles.