En aquest web de l’Ajuntament de Barcelona s’han considerat les mesures següents per permetre als usuaris i usuàries accedir a tots els continguts i les funcionalitats amb més facilitat.

    El desenvolupament dels webs de barcelona.cat es basa en la consideració de la norma UNE-EN 301549, requerida pel RD 1112/2018, i de les pautes d'accessibilitat al contingut WCAG 2.1. Obre en una finestra nova, en el nivell AA, establertes pel W3C (Consorci de la World Wide Web)​.

    Més informació sobre l’accessibilitat web i els recursos d’accessibilitat, i per configurar les opcions dels diversos navegadors la trobareu al web d'accessibilitat de l'Ajuntament de Barcelona. Obre en una finestra nova.

    En cas que trobeu barreres al web, cal que ens les indiqueu per mitjà d’aquest formulari. Obre en una finestra nova.