Informe de conjuntura econòmica del mercat laboral i l'activitat econòmica a Barcelona

 
  Índex Resum executiu de l'informe de conjuntura (Desembre 2019) en PDF
 
  Secció Capítol  
 
  Dades del Mercat de treball Dades EPA. I trimestre 2020
  Dades del Mercat de treball Atur registrat SOC. Abril 2020
  Dades del Mercat de treball Contractació. Abril 2020
  Dades del Mercat de treball Afiliació. I trimestre 2020
  Dades d'activitat econòmica Aeroport. Abril 2020
  Dades d'activitat econòmica Port. Abril 2020
  Dades d'activitat econòmica Enquesta hotelera.Mar 2020
  Dades d'activitat econòmica Matriculació. Abril 2020
  Dades d'activitat econòmica Inflació. Abril 2020
  Dades d'activitat econòmica PIB Barcelona