Informe de conjuntura econòmica del mercat laboral i l'activitat econòmica a Barcelona

 
  Índex Resum executiu de l'informe de conjuntura (Setembre 2020) en PDF
 
  Secció Capítol  
 
  Dades del Mercat de treball Dades EPA. II trimestre 2020
  Dades del Mercat de treball Atur registrat SOC. Agost 2020
  Dades del Mercat de treball Contractació. Agost 2020
  Dades del Mercat de treball Afiliació. II trimestre 2020
  Dades d'activitat econòmica Aeroport. Agost 2020
  Dades d'activitat econòmica Port. Agost 2020
  Dades d'activitat econòmica Enquesta hotelera.Juliol 2020
  Dades d'activitat econòmica Matriculació. Agost 2020
  Dades d'activitat econòmica Inflació. Agost 2020
  Dades d'activitat econòmica PIB Barcelona