Aprovat un subsidi especial per a treballadores de la llar

SUBSIDI. Aprovat un subsidi temporal per a les persones treballadores de la llar que hagin estat acomiadades o hagin vist reduïdes les seves hores de treball a causa de la Covid-19.

El Govern de l’estat espanyol ha aprovat, en data 1 d’abril de 2020, un paquet de mesures extraordinàries per fer front a la crisi socioeconòmica derivada de la Covid-19. L’ajut inclou un subsidi temporal per a les persones treballadores de la llar que hagin estat acomiadades o hagin vist reduïdes les seves hores de treball a causa de la crisi sanitària.

Les treballadores de la llar són un col·lectiu especialment vulnerable en aquesta situació de crisi, atès que no disposen de dret a la prestació per atur. Aquesta ajuda contempla les situacions de falta d’activitat, reducció d’hores treballades i extinció de contracte sempre i quan la causa d’acomiadament o reducció horària estigui relacionada amb l’emergència de la Covid-19. És compatible amb el manteniment d’una part de l’activitat laboral i té caràcter retroactiu. El subsidi aprovat s’adreça a les treballadores de la llar que estiguessin donades d’alta a la Seguretat Social abans de la declaració de l’estat d’alarma, és a dir, abans del 14 de març de 2020.

L’import de l’ajuda, que es podrà cobrar des de la data de l’acomiadament, serà diferent en cada cas i equivaldrà al 70% de la base de cotització de cada persona treballadora el mes anterior a la falta, amb el límit màxim del Salari Mínim Interprofessional (SMI). La treballadora afectada haurà d’acreditar el seu acomiadament mitjançant una carta de la part contractant o a través de la baixa al Sistema Especial de Treballadors de la Llar del Règim General de la Seguretat Social. En el cas de reducció d’hores treballades serà suficient amb una declaració responsable signada per la part contractant.

La sol·licitud del cobrament d’aquest subsidi no estarà disponible fins d’aquí uns dies.

Es calcula que més de 580.000 persones, majoritàriament dones, exerceixen com a treballadores de la llar a l’estat espanyol. La mesura, però, podria beneficiar únicament a les 394.171 persones afiliades a la Seguretat Social en aquest règim de treball.

Comparteix aquest contingut