Consideracions de la OMS relatives a la discapacitat durant el brot de Covid-19

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix unes senzilles mesures de protecció per disminuir l'impacte de la Covid-19 en determinats grups de població, com les persones amb discapacitat.

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) defineix unes senzilles mesures de protecció per disminuir l'impacte de la Covid-19 en determinats grups de població, com les persones amb discapacitat.

Davant la Covid-19, la OMS i les autoritats sanitàries de tot el món han pres una sèrie de mesures per mitigar el seu impacte.

Amb aquest document, la OMS fa una sèrie de consideracions que van dirigides especialment a alleugerir l’efecte de la Covid-19 en el col·lectiu de persones amb discapacitat.

El document inclou mesures dirigides a les persones amb discapacitat i a aquelles amb les qui conviuen per:

  • Reduir la possible exposició a la Covid-19
  • Assegurar la continuïtat de l’atenció i el recolzament que necessitin
  • Mantenir una bona salut mental i física

La OMS també inclou un llistat de mesures que han de prendre els governs per assegurar que les persones amb discapacitat, les famílies, les entitats i les persones que presten serveis disposin del suport necessari i per assegurar que les informacions i les comunicacions arribin a tothom.

Incorpora, també, unes indicacions per a una atenció sanitària igualitària i inclusiva. I, finalment, defineix unes mesures perquè els serveis de la comunitat i la xarxa social ofereixi el seu suport als grups en situació vulnerable, entre ells, les persones amb discapacitat.

Podeu llegir el document complert de Consideracions relatives a la discapacitat durant el brot de Covid-19 (en castellà), clicant en aquest enllaç.

Comparteix aquest contingut