El món necessita treballs de cures dignes

Treball i cures. El treball de cures, tant remunerat com no remunerat, és de vital importància per al futur i ha de ser reconegut com a tal.

El treball de cures, tant remunerat com no remunerat, és de vital importància per al futur i ha de ser reconegut com a tal.

2.100 milions de persones necessitaven cures al 2015. El valor estimat per a l’any 2030 és de 2.300 milions, xifra que indica que el món haurà sumat 200 milions de persones dependents en tan sols 15 anys.

L’informe publicat per l’Organització Internacional del Treball (OIT) “El treball de cures i els treballadors de la cura per a un futur amb treball decent” adverteix que si no s’aborden de manera adequada els dèficits actuals en la prestació de cures i en la qualitat d’aquestes, es generarà una crisi de la cura global insostenible i augmentaran encara més les desigualtats de gènere al món laboral.

Un estudi realitzat a 64 països (que representen dues terceres parts de la població activa mundial) mostra que, diàriament, 2.000 milions de persones treballen vuit hores diàries sense rebre remuneració. Aquests treballs de cura no remunerat, si es valoressin sobre la base del salari mínim per hora, representarien el 9% del PIB mundial, gairebé 10.000 milions d’euros.

Analitzat en clau de gènere, el treball de cures no remunerat és un factor decisiu quan parlem d’equitat. Segons l’informe, les dones realitzen el 76,2% de tot el treball de cures no remunerat mundial, dedicant-li 3 vegades més de temps que els homes. En conseqüència, en una família amb persones dependents generalment seran les dones les que realitzaran les tasques de cures, sacrificant la seva vida professional al treballar menys hores (o cap) de manera remunerada, sent apartades dels llocs de responsabilitat.

La prestació de cures pot ser gratificant, però quan es realitza en excés o en males condicions obstaculitza les oportunitats econòmiques i el benestar de les persones que tenen cura. L’informe alerta que és urgent “reconèixer, reduir i redistribuir el treball de cura no remunerat” i que les persones que realitzen cures remunerades gaudeixin d’un treball decent.

El treball de cures, tant remunerat com no remunerat, és de vital importància per al futur de la feina decent. El creixement de la població, l’envelliment de les societats, les famílies canviants o les desigualtats de gènere són alguns dels aspectes que afecten negativament l’organització de la feina de cures. Segons l’OIT, “si no s’afronta de manera adequada, els dèficits actuals en la prestació de serveis de cura i la seva qualitat crearan una greu i insostenible crisi de la cura a nivell mundial i augmentaran més encara la desigualtat de gènere en el treball”.

L’informe conclou afirmant que el treball decent relacionat amb la cura és possible i factible, però ha de recolzar-se en polítiques transformadores macroeconòmiques, educatives, de cura, protecció social, treball i migració.

Comparteix aquest contingut