Jornada de treball amb serveis i professionals de l'àmbit de l'adolescència i la joventut

LGTBI. La trobada ha servit per donar a conèixer el Centre LGTBI i els serveis d’adolescència i joventut, millorar la coordinació i identificar possibilitats de col·laboració.

Més d’un centenar de professionals dels serveis municipals de la Direcció de Joventut han participat aquesta setmana en una jornada de treball i intercanvi al Centre LGTBI. L’objectiu de la trobada ha estat millorar el seu grau de coneixement dels programes i serveis que desenvolupa el Centre LGTBI, així com identificar nous horitzons per a la integració de la perspectiva de la diversitat sexual i de gènere en la programació dels diferents espais i equipaments presents al territori.

Aquesta és la primera d’un seguit de sessions de treball que el Centre LGTBI vol organitzar progressivament per millorar la coordinació amb entitats i serveis municipals amb els quals comparteix àrees d’activitat.

La jornada ha començat amb presentacions sobre el funcionament de les diferents modalitats d’espais d’atenció juvenil que existeixen a la ciutat, des dels Punts d’Informació Juvenil (PIJ) fins al Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona (CRAJ). En aquest primer bloc també ha intervingut una representació de l’equip de professionals del Centre LGTBI per explicar quins són els àmbits d’actuació del Centre i les principals activitats que s’hi poden desenvolupar.

Tot seguit, el sociòleg Miquel Missé ha realitzat una ponència en què ha destacat els eixos estratègics que s’han de tenir presents a l’hora d’abordar el treball amb adolescents LGTBI: la socialització, l’empoderament, el cos i la sexualitat.

Després d’una petita pausa, les persones assistents s’han organitzat en diferents grups de treball per seguir avançant en la identificació d’objectius compartits i necessitats. El resultat de la trobada quedarà recollit en un document de conclusions sobre el qual es podrà treballar d’ara endavant per millorar la coordinació i el treball en xarxa.

Comparteix aquest contingut