Noves adhesions al Pacte del Temps de Barcelona

Temps i treball. Divuit noves adhesions al Pacte del Temps de Barcelona

Les recents adhesions al Pacte del Temps de Barcelona estan implementant mesures per millorar els horaris i la gestió del temps. Aposten per una organització del temps més saludable, igualitària i eficient.

 

El Pacte del Temps de Barcelona té com a finalitat que les organitzacions i la ciutadania avancin en el desenvolupament de noves maneres d’organitzar els temps de vida i, alhora, que la societat guanyi en salut i cohesió social i fonamenti el seu progrés en la igualtat i la corresponsabilitat.

Pot formar part del Pacte del Temps qualsevol empresa o entitat, pública o privada, vinculada amb la ciutat de Barcelona, que es comprometi a realitzar, com a mínim, una actuació que contribueixi a assolir els objectius del Pacte.

En els darrers dos mesos, divuit noves organitzacions, tant públiques com privades, s’han adherit al Pacte del Temps de Barcelona; en cada una d’elles ja s’estan implementant mesures per millorar els horaris i la gestió del temps. Aposten per una organització del temps més saludable, igualitària i eficient.

Organitzacions recentment adherides i actuacions que porten a terme
Associació catalana de recursos assistencials – ACRA | El temps: una nova mirada dins l’organització
Andròmines | El temps com un valor de l’organització
Aspen Pharma | Flexibilitat horària: la rellevància d’una bona gestió del temps
Associació de Casals i Grups de Joves de Catalunya | Carta d’acords laborals
Associació de professionals de la gestió cultural de Catalunya |Gestionar el temps per gestionar la cultura
AYRE Hotel Rosselló | Temps per treballar, temps per conciliar, temps per col·laborar, temps per cuidar-se
Basetis | La gestió del temps des de la confiança i la responsabilitat
Consorci de la Zona Franca de Barcelona | La gestió del temps: formació i flexibilitat horària
Consorci de Salut i Social de Catalunya | Implementar una nova cultura organitzativa del temps
Enruta’t | Consciència del factor temps
Espai Coneix  | Transformant el factor temps
Fundació Vicente Ferrer | Flexibilitzar per conciliar
Institut Català d’Oncologia | Implementar una gestió conscient del temps
Institut de Salut Global de Barcelona | El valor de la conciliació personal i laboral
Las Vermudas | L’encaix del temps: organitzar per conciliar
Sorigué SAU – ACSA Barcelona | Formació per una millor gestió del temps
The Goood Shop | Temps de treballar: per una gestió saludable i conciliadora
Zanah Pasteles | Gestió saludable del temps

Comparteix aquest contingut